Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Egedal skal finde 25 millioner

Især udgifterne til ledige og voksne handicappede overstiger budgettet. Revisionsfirma skal stramme budgetstyringen op
14. AUG 2011 13.06

EGEDAL: Selvom politikerne i  Egedal har vedtaget en meget ambitiøs økonomisk genopretningsplan med effektiviseringer og besparelser for samlet set en halv milliard kroner frem til og med 2014, er der risiko for, at den aftalte serviceramme for i år bliver overskredet med omkring 40 millioner kroner.

Det står klart efter et orienterende budgetmøde for kommunalbestyrelsen fredag, hvor den økonomiske situation blev nøje drøftet.

Ifølge de foreløbige beregninger skal politikerne de kommende måneder finde yderligere omkring 25 mio. kr. på 2012-budgettet, der allerede før sommerferien blev reduceret med 32,9 mio. kr.

Den seneste budgetopfølgning viser, at det især er udgifterne til ledige og voksne handicappede, der overstiger det budgetterede. Og her har Egedal netop iværksat en række initiativer, forklarer formand for Social- og sundhedsudvalget, Esben Vognsen Jensen (K).

Handicappede står for skud
- Vi har overordnet fået styr på sagsbehandlingen og serviceudgifterne, men det allervigtigste er nu, at vi i samarbejde med vores revisionsfirma PricewaterhouseCoopers får strammet op på budgetstyringen på det specialiserede område, så vi har et helt retvisende budget fra nytår.

- Desuden har vi på det seneste socialudvalgsmøde besluttet, at iværksætte en række nye tiltag, der alle sammen skal give samme service for færre midler. Helt konkret vil vi samle en række tilbud her i kommunen som vi i dag betaler dyrt for andre steder. Det handler eksempelvis om Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, bofællesskaber, aflastningstilbud og beskyttet beskæftigelse, siger Esben Vognsen Jensen.

Egedal Kommune risikerer at få en sanktion i form af et reduceret bloktilskud fra staten med op til 30 mio. kr., hvis landets 98 kommuner samlet set overskrider den serviceramme, der er aftalt med regeringen. Denne sanktion vil i givet fald belaste budgettet yderligere.

ka

Foto: http://www.flickr.com/photos/roogi/with/242676084/