Kammeradvokaten:
Efter pesticid-rod er der nu styr på praksis i Miljøstyrelsen

Nu er Miljøstyrelsen stoppet med at give kommuner lov til dispensationer, der ikke er grundlag for - og har fået flere jurister ansat.

I efteråret sidste år fik Miljøstyrelsen skarp kritik fra EU for at give for mange dispensationer til vandværker om at tillade pesticider i drikkevandet, og to chefer i styrelsen fik påtaler fra miljøminister Lea Wermelin (S). Nu siger kammaeradvokaten god for en ny praksis i styrelsen

Siden 2013 havde kommunerne givet vandværker dispensationer til at overskride grænseværdier for pesticider - i strid med EU's drikkevandsdirektiv. Det drejede det sig om ni kommuner og samlet 12 vandværker, der dispenserede for de pågældende stoffer, og som måtte finde løsninger, så forbrugerne kunne få drikkevand, der holder sig under grænseværdierne.

Passiviteten i styrelsen betød påtaler til to chefer, oplyser styrelsen. Passiviteten betød dels, at EU-kommissionen gennem flere år ikke var blevet underrettet om, at Danmark tillod dispensationer til vandværker, der ikke var grundlag for. Samt at kommuner og vandværker ikke fik korrekt besked om, hvilke dispensationer der var lovlige, og hvilke der ikke var.

Bedre Jura-enhed

Nu siger Kammeradvokaten god for, at de danske regler er blevet ændret, så drikkevandsdirektivets regler om dispensation til drikkevandskvalitet nu er korrekt implementeret, oplyser Miljøstyrelsen.

Reglerne er præciseret, og en ny vejledning på området til de kommunale myndigheder er sendt i offentlig høring.

Miljøstyrelsen arbejder også på at forbedre sin forvaltningskultur og -praksis, har styrket sin Jura-enhed og er ved at lave en tjekliste med obligatoriske elementer, der som minimum skal indgå i alle styrelsens administrationsgrundlag.