Efter mere end 200 ansøgninger: 100 mio. kr. ekstra til sunde vandløb

KORT NYT10. DEC 2021 14.15

Stor interesse fra kommuner for at søge tilskud til at forbedre og restaurere vandløb, får Miljøministeriet til at øge puljen med 100 mio. kr. til ca. 170 mio. kr., oplyser ministeriet. Tilskudsordningen går til projekter, der bl.a. skal sikre, at vandløb kan slynge sig naturligt igen, plantning af træer, der giver skygge i vandløbene, udlægning af gydegrus, så fisk bedre kan yngle, eller fjernelse af spærringer, så fisk og smådyr frit kan vandre op og ned i vandløbene.

Når et vandløb bugter sig gennem landområder, mindskes risikoen for oversvømmelser desuden, fordi vandet løber langsommere og bremses. Det mindsker også risikoen for tørke, da mere af vandet opmagasineres og dermed holder jorden fugtig i arealerne omkring vandløbene.

Tilskudsordningen har i år modtaget over 200 ansøgninger fra kommunerne, og Miljøstyrelsen, som administrerer ordningen, er i gang med at give tilsagn til alle de ansøgninger, som er tilskudsberettigede. Sagsbehandlingen forventes afsluttet med udgangen af 2021.

sfe