DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

DSB skal spare: Medarbejdere bliver afskediget

For at reducere sine omkostninger reducerer DSB medarbejderstaben, mens ledige stillinger ikke genbesættes.
9. JAN 2020 12.38

DSB skal spare penge. Derfor afskediger togselskabet medarbejdere, mens en række ledige stillinger ikke bliver genbesat.

I en pressemeddelelse fortæller DSB torsdag, at man forventer at skulle afskedige cirka 25 medarbejdere. Det endelige antal afhænger af, hvor mange ansatte der tager imod et tilbud om frivillige fratrædelsespakker.

Samtidig forventer DSB at nedlægge omkring 15 stillinger, som ikke bliver genbesat. Derved er det samlet set omkring 40 stillinger, som bliver berørt af planerne om at spare penge.

Ifølge Flemming Jensen, administrerende direktør i DSB, er der blevet brug for at reducere omkostningerne på grund af markedssituationen.

- DSB er i et marked med skarp konkurrence fra billigere biler og busser. Vi skal også planmæssigt overdrage strækninger til andre operatører, derfor er det nødvendigt at tilpasse virksomheden til fremtidens krav.

- Det betyder, at vi løbende skal minimere vores omkostninger, blandt andet gennem en mere effektiv administration og en yderligere reduktion af medarbejderstaben, siger Flemming Jensen i pressemeddelelsen.

Den planlagte reduktion omfatter medarbejdere med administrative funktioner. Det vil ifølge DSB sige både medarbejdere og ledere.

Ved udgangen af tredje kvartal i 2019 havde DSB 6.860 fuldtidsansatte. Det var godt 140 færre medarbejdere end ved indgangen til året.

Foreløbigt har DSB ikke offentliggjort det økonomiske resultat for 2019. Men ved udgangen af tredje kvartal havde selskabet tabt 31 mio. kr. før skat. Tidligere har DSB fortalt, at selskabet regner med at få et nulresultat for hele året.

I 2018 tjente DSB 568 mio. kr. før skat. Det var positivt påvirket af indtægter på 267 mio. kr. fra salget af en kontorejendom.

Ritzau