Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Drab udløser nu skærpet sikkerhed

Der skal ske forbedringer dels på Blåkærgård dels i Regionspsykiatrien Viborg/Skive og i samarbejdet de to instanser imellem
20. MAR 2012 13.02

MIDTJYLLAND: Region Midtjylland skærper sikkerheden omkring psykisk syge kriminelle efter drab på pædagog Judy Meiniche Simonsen i februar. Der skal ske forbedringer på en række områder dels på Blåkærgård dels i Regionspsykiatrien Viborg/Skive og i samarbejdet de to instanser imellem, oplyser regionen.

Det slås fast i den redegørelse, som psykiatri- og socialledelsen i Region Midtjylland har udarbejdet efter drabet. Den interne undersøgelse har søgt at klarlægge det reelle hændelsesforløb både i månederne op til som på selve drabsdagen.

Undersøgelsen har konstateret en række uhensigtsmæssigheder for eksempel i samspillet mellem medarbejdere i forskellige funktioner og organisationer. Men der er ikke afdækket egentlige lovovertrædelser eller andre ansvarspådragende handlinger fra enkeltpersoner.

Der er efterfølgende taget en stribe initiativer for at skærpe sikkerheden. Blandt andet skal behandlingsplaner fremover omfatte hele behandlingsforløbet, såvel ambulant som under indlæggelse. Herudover skal der:

• Mere klarhed omkring kontaktpersonernes funktion
• Mere systematik omkring risikovurderinger
• Mere systematisk kontrol af alarmer
• Større klarhed om hvordan vurdering af beboeres tilstand foretages inden for eksempel kørsel med beboere
• Større fokus på kompetencer og kompetenceudvikling af personale
• Større fokus på retningslinjer og deling af viden
• Mere klarhed om opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med udskrivningsaftaler.

Den interne undersøgelse tegner et billede af en kompleks sag med mange involverede. Redegørelsen beskriver således en vanskelig opgave med en meget syg person, der har haft brug for behandling og hjælp fra flere myndigheder og aktører.

Redegørelsen konstaterer, at der i det samlede sagsforløb på visse områder ideelt set kunne og burde have været handlet anderledes. I den forbindelse kan det ikke afvises, at der på visse tidspunkter i sagsforløbet har været tale om en ikke korrekt vurdering af den sigtede drabsmands sygdom og farlighed.

- Drabet på Judy Meiniche Simonsen er en dybt tragisk hændelse, som vi alle er meget berørte af, siger socialchef Charlotte Josefsen og peger på vigtigheden af, at der nu igangsættes initiativer og procedurer på alle sociale tilbud i Region Midtjylland, som skal forebygge at noget tilsvarende sker.

Direktør Gert Pilgaard Christensen understreger desuden vigtigheden af at få styrket koordineringen af samarbejdet mellem de mange forskellige instanser, der har med kriminelle psykisk syge at gøre.

ka