Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Efter drabet: - Kan vi gøre det bedre?

Drabet på socialpædagog Judy Meiniche Simonsen, mens hun var på arbejde på bostedet Blåkærgård, får Socialpædagogerne til at lægge op til eftersyn
13. FEB 2012 10.48

MIDTJYLLAND: Den tragiske ulykke på bostedet Blåkærgård i Viborg i sidste uge får Socialpædagogernes formand Benny Andersen til at opfordre de relevante parter til en fælles og fremadrettet debat om området:

- Vi skylder området og hinanden, at når noget så tragisk sker, så må vi se på om det vi ved, der er afgørende for at indsatsen lykke også sker. Vi må forholde os til, hvordan vi organiserer og udfører arbejdet på det her område - burde vi gøre noget anderledes, er der blinde vinkler, udnytter vi vores fagligheder godt nok. Det tror vi, kunne være frugtbart at mødes og drøfte nu oven på den tragiske hændelse.

Socialpædagogerne peger på følgende ting, der kræves for at opnå bedst mulige resultater:

* Samarbejdet mellem det psykiatriske behandlingssystem og Socialpsykiatrien skal være i orden, for at sikre den rigtige visitering - det rigtige tilbud til hver enkelt borger.

* Vi skal sikre de nødvendige kompetencer og faglighed i socialpsykiatrien og på bostederne. Det er helt afgørende for at indsatsen overfor borgerne skal lykkes.

* Medarbejdere skal sikres adgang til løbende efteruddannelse, supervision og konkret viden om diagnoser, konflikthåndtering.

* Arbejdet på bostederne skal organiseres sådan, at vi via socialpædagogisk indsats minimerer eller undgår situationer, hændelser, begivenheder, sindstilstand, der gør at volden bliver udtryksformen for beboerne.

* Arbejdet skal organiseres sådan, at der er sikre forholdsregler om arbejdet - at der er de nødvendige personaleressourcer, rammer og vilkår sådan at sikkerheden for personalet kan efterleves. Og der skal sikres forholdsregler og procedurer, hvis ulykken sker. Både medarbejdere, ledere og tillidsrepræsentanter skal uddannes i krisehåndtering sådan at et klart beredskab går i gang hvis den enkelte arbejdsplads oplever krævende situationer.

Socialpædagogerne vil på baggrund af ulykken i Viborg tage kontakt til Danske Regioner, KL og til en fælles drøftelse af området, og rammerne for indsatsen.

ka

Foto: http://www.flickr.com/photos/brostad/with/6862484585/