Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Direktøren kunne selv vælge - han valgte Norddjurs

Peter Hjulmand Nielsen, kultur - og udviklingsdirektør i Norddjurs Kommune, går på pension efter et arbejdsliv præget af både resultater og evnen til at tænke på tværs
22. MAR 2011 6.10

NORDDJURS: Sundhed, kommuneplaner, erhvervsudvikling, turisme og borgerservice. Peter Hjulmand Nielsen, som ved udgangen af april trækker sig tilbage fra sit job som kultur - og udviklingsdirektør i Norddjurs Kommune, har været dybt involveret i mange borgernære områder.

Med en baggrund som forvaltningschef for børne - og kulturforvaltningen i det daværende Sønderhald Kommune var Peter Hjulmand Nielsen godt rustet til direktørjobbet i Norddjurs, selvom det også var en udfordring pludselig at stå i spidsen for store og nye fagområder.

- Ved kommunesammenlægningen blev Sønderhald Kommune delt i to. Vest-delen indlemmedes i Randers kommune og øst-delen i Norddjurs Kommune. Som embedsmand var jeg så heldig selv at kunne vælge kommune, og mit valg faldt på Norddjurs, hvor jeg som direktør for kultur, udvikling og sundhed skulle betjene to politiske udvalg, ligesom jeg i 2010 også fik ansvaret for borgerservice, fortæller Peter Hjulmand Nielsen.

Ord som 'spændende', 'udfordrende' og 'lærerigt' går igen, når den snart tidligere direktør skal beskrive sit virke, der udgik fra administrationsbygningen i Allingåbro. Her lykkedes det med en forholdsvis lille skare medarbejdere at nå store mål og resultater.

- Jeg blev enormt godt modtaget alle steder. Jeg kan ikke rose mine medarbejdere og politiske udvalg nok for en indsats, som jeg vil betegne som superb, siger Peter Hjulmand Nielsen.

Han kan se tilbage på flere konkrete resultater. Heriblandt indsatsen for at harmonisere alt arvegodset fra fire tidligere kommuner, som i Norddjurs skulle omorganiseres og få et nyt, fælles udtryk. Det var således et stort arbejde at forme helt nye politikker for blandt andet kultur, fritid, erhverv, turisme og sundhed.

Indsatsen har båret frugt, f.eks. er Norddjurs' udbud af kulturoplevelser meget stort i betragtning af kommunens størrelse. Byggeriet af Kulturperronen i Auning, udvidelse af biblioteket i Ørsted, oprettelsen af Kulturskolen, samarbejdet i Kulturring Østjylland, Liv i forsamlingshusene og meget mere er eksempler på Norddjurs' satsning på området. Også de langsigtede projekter har Peter Hjulmand Nielsen nydt at være en del af.

- Arbejdet med planstrategi og kommuneplan for Norddjurs Kommune var yderst interessant. Det blev tidligt besluttet, at kommuneplanen skulle være digital med den fleksibilitet, der ligger heri, og at borgerne skulle inddrages i hele fasen frem til godkendelse i kommunalbestyrelsen. Der blev arbejdet med nye måder at inddrage borgene på med åbne rådhuse, 'lån' en medarbejder og møder med brugere og borgere. Den fremgangsmåde viste sig at være en succes. Knap 2000 borgere blev inddraget på forskellig vis i processen, uddyber han.

Også kommunens erhvervsservice har gennemgået en stor forandring siden kommunesammenlægningen. Fra at være en del af Djurslands Udviklingsråd er erhvervspolitik og erhvervsservice nu en integreret del af Norddjurs' udviklingsafdeling. Turismeområdet har også udviklet sig i Peter Hjulmand Nielsens tid som direktør:

- Vi har et omfattende samarbejde med Syddjurs kommune og Destination Djursland, hvor der bliver gjort en stor indsats for at fremme helårsturisme og generelt styrke Djurslands' profil som et af Danmarks mest attraktive steder at besøge, siger han.

Som direktør har Peter Hjulmand Nielsen haft et tæt samarbejde med kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt og den øvrige direktion. Sammen har de udstukket retninger og visioner for kommunen, ofte under hensyntagen til en stram økonomi.

- Jeg synes, vi er nået langt i direktionen i et fortrinligt samarbejde med respekt for den enkelte og loyalitet for fælles beslutninger. Tværgående tankegang, koordineret indsats, og strategier, der resulterer i, at borgerne betjenes på bedste måde med de økonomiske rammer, vi nu engang har, har været nøglebegreber for min tilgang til arbejdet i direktionen, siger han.

Også samarbejdet med politikerne i Norddjurs' kommunalbestyrelse har været udbytterigt, blandt andet med de politiske udvalg, som han var sekretær for.

- Jeg har stor respekt for politikernes tilgang til deres opgave, som ofte er vanskelig på grund af snævre økonomiske rammer. Alligevel arbejder politikerne med en positivitet og glød, der er helt enorm.

Fremadrettet ser Peter Hjulmand Nielsen mange muligheder for Norddjurs. Infrastrukturen bliver løbende forbedret, Grenaa Havn høster i øjeblikket frugterne af en stor udvidelse, havvindmølleparken mellem Djursland og Anholt betyder flere arbejdspladser, der er en spændende masterplan for Bønnerup Havn på bordet, og byggeri af ældreboliger for flere hundrede millioner kroner er godt i gang.

Alt dette er med til at fortælle en ny og mere positiv historie om Norddjurs.

- Alle muligheder står åbne, og det er nu, der skal satses for at fastholde den gode udvikling og understøtte vækstpotentialerne. Også når det gælder om at tiltrække flere indbyggere og profilere Norddjurs generelt. Det er vigtigt, at der i denne tid med meget stramme budgetter for de store driftsområder også tænkes i kultur og udvikling - ikke afvikling, lyder opfordringen fra Peter Hjulmand Nielsen.