Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Den sidste statshavn bliver nu kommunal

Kystdirektoratet ejer fortsat yderværker og sluser og står for driften - inklusive oprensningsforpligtelsen i indsejling og havnebassiner
7. SEP 2011 12.15

HOLSTEBRO: Kystdirektoratets direktør Jesper Holt Jensen overdrager fredag Danmarks sidste statshavn, Thorsminde Havn, til Holstebro Kommune, oplyser kommunen. Den officielle overdragelsesdato er. 1. januar 2012.

Staten har i årene 2000 - 2005 overdraget en række statshavne til de respektive kommuner, men Thorsminde Havn forblev i statens regi og siden administreret af Kystdirektoratet i Lemvig.

Nu overdrages havnen vederlagsfrit til Holstebro Kommune, dog således, at yderværker og sluser fortsat er Kystdirektoratets ejendom og drift - inklusive oprensningsforpligtelsen i indsejling og havnebassiner.

Holstebro Kommune vil herefter råde over havnens øvrige aktiver som arealer og bygninger, og kommunen vil fremover ligeledes stå for havnens drift og fremtidige investeringer.

Turistområde
Overdragelsen sker på foranledning af henvendelse fra Holstebro Kommune, der ser havnen som et vigtigt aktiv i forbindelse med udviklingen af Thorsminde som erhvervs- og turistområde.

- Både hvad angår fiskeriet og turismen, er der store muligheder for udvikling i Thorsminde. Sammen med virksomheder, organisationer og borgerne i Thorsminde vil vi være med til at gøre havnen og områder i tilknytning til havnen mere attraktive. Med ejerskiftet er der mulighed for at sætte nye initiativer i værk, som ikke er naturlige for staten at varetage.

- Som en forløber til overtagelse af havnen har vi udarbejdet et katalog over projekter, som vi under overskriften 'Fremtidens landsby med afsæt i fiskeri og turisme' ønsker gennemført over de næste tre år i Thorsminde. Så vi er godt forberedte til at tage over efter staten, siger Holstebros borgmester, H. C. Østerby (S).

ka