Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Den offentlige sektor skal moderniseres for milliarder

Den offentlige sektor skal 'moderniseres' for milliarder

2020-PLANEN 2020-planen indebærer modernisering, som giver plads til omprioriteringer og nytænkning

Af Thea Storm Pedersen, [email protected]

Regeringen har netop fremlagt sit bud på, hvordan Danmark kommer sikkert gennem krisen, præsenteret i 2020-planen, 'Danmark i arbejde', et kompendium af en række reformer.

Flankeret af økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (R) og udenrigsminister Villy Søvndal lagde statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) ud med et klart budskab: Det er nødvendigt med grundlæggende reformer, og det gælder først og fremmest om at øge væksten i Danmark. Den samlede arbejdsindsats skal øges ved at skabe 180.000 flere jobs frem til 2020, mens den danske økonomi skal vokse med 2,25 procent om året fra 2014 frem mod 2020.

Margrete Vestager lagde vægt på, at forudsætningen for regeringens plan er, at alle vil og kan bidrage.

- Også når det kommer til den offentlige sektor, vil vi bede om bidrag. Fordi også der er vi forpligtiget til at få det bedst ud af de penge, vi har. Derfor vil vi forandre den offentlige sektor. Vi vil gennemføre en modernisering, som giver plads til, at vi kan omprioritere og gøre noget andet end det, vi plejer, sagde økonomi- og indenrigsministeren.

- Og pengene skal tilvejebringes gennem digitalisering, færre regler, mere tillid, bedre ledelse, fortsatte hun.

Stram styring
Ifølge Helle Thorning-Schmidt står Danmark over for nævnte tre store udfordringer frem mod 2020:

- For det første er konkurrenceevnen blevet forringet med 20 pct. over de sidste 10 år: Hvor andre er blevet bedre, er vi blevet dyrere, siger statsministeren.

For det andet nævnte statsministeren, at arbejdsstyrken er en udfordring: Lige nu er der mangel på arbejdspladser, men når konjunkturerne vender, vil der modsat mangle hænder.

Den tredje udfordring er ifølge Helle Thorning-Schmidt den offentlige økonomi, hvor regeringen lægger op til, at nye job og ny vækst vil give mulighed for at give bedre service kombineret med en stram styring af offentlige udgifter. Som et led i trepartsaftalen vil regeringen bl.a. indføre en ungepakke, som skal få unge i job.

Alle skal med
Samlet set skal reformerne øge beskæftigelsen og sikre flere penge til velfærdssamfundet.

- Vi har muligheden for at holde fast i vores velfærdssamfund ved at træffe de rigtige beslutninger, sagde statsministeren.

Udenrigsministeren fik det afsluttende ord, inden der blev åbnet for spørgsmål fra pressen:

- Hvis vi vil investere i sundhed, uddannelse og miljø, så skal vi have flere med - så skal vi have alle med, afsluttede Villy Søvndal.

Fakta om regeringens 2020-plan:

Den samlede økonomi skal vokse med i gennemsnit 2,25 pct. om året fra  2014 til 2020.
Fremgangen i den økonomiske aktivitet skal især finde sted i den private sektor.

Der skal skabes plads til en målrettet vækst i den offentlige service på godt 0,8 pct. om året i perioden 2014-20.
Dermed kan den årlige ramme for det offentlige forbrug øges med 7 mia. kr. frem mod 2020 i forhold til et forløb uden nye reformer.