Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

De 16-årige med i ny form for lokaldemokratisk proces

Albertslund følger nu København og gennemfører en borgersamling.
17. MAJ 2020 11.22

ALBERTSLUND: I 2013 gik Albertslund Kommune forrest med landets første politik for borgerinddragelse. Nu gælder det en såkaldt borgersamling - den kun anden i landet, lyder det fra kommunen.

Byen har fra start haft fokus på udvikling af et lokalt demokrati med stor vægt på at inddrage hele Albertslund. Nu vil kommunen invitere borgere ind og prøve en borgersamling, som der er gode erfaringer med fra Dublin og København.

Demokratirådgiverne fra We Do Democracy hjælper med at facilitere den borgersamling, som skal rådgive politikerne og udarbejde anbefalinger til et centralt emne for byens fremtid. Borgmester Steen Christiansen (S) siger:  

- Albertslund står foran en udvikling af byen, som skaber mulighed for op mod 10.000 nye borgere over de næste 10 år. Vi ønsker borgernes hjælp til at forestille os, hvordan et fremtidigt Albertslund skal se ud – hvad skal der til for at bevare og skabe nye stærke fællesskaber, når byen vokser med en tredjedel?

- I Albertslund har demokrati altid været et adelsmærke. Med brugergrupper, landets første politik for borgerinddragelse og en lang række initiativer, hvor borgerne har kunnet byde ind. Nu ønsker vi at lave borgersamlinger, hvor en gruppe borgere arbejder i dybden med et vigtigt spørgsmål i Albertslund, og på den baggrund rådgiver og kommer med konkrete anbefalinger til os politikere. 

Borgersamlingen er et supplement til det repræsentative demokrati og de mere traditionelle inddragelsesformater som fx høringer og permanente råd/udvalg. I midten af maj sendes invitationer ud til alle borgere i Albertslund Kommune, som er fyldt 16 år. 

Blandt de interesserede udtrækker We Do Democracy et repræsentativt udsnit af borgerne, som fra august til december 2020 vil arbejde i dybden med, hvilken by Albertslund skal være i fremtiden.

Den anden borgersamling i Danmark

We Do Democracy har faciliteret landets første borgersamling. Det var i København, hvor politikerne ønskede hjælp fra borgerne til at forestille sig, hvordan gaderne i indre by (Middelalderbyen) skal bruges i fremtidens by med færre biler.

Borgersamlingen holdt fem møder fra august til november 2019. Her har de udvalgte borgere i samarbejde med eksperter og interesseorganisationer drøftet interesser, behov, konsekvenser og muligheder for hverdagslivet i indre by, hvis man begrænser bilernes adgang til bykernen.

Borgersamlingen præsenterede efterfølgende deres arbejde med ni anbefalinger og seks bærende værdier for politikerne i Borgerrepræsentationen. Anbefalingerne er blevet samlet i en hvidbog, som politikerne forpligter sig til at tage med i det videre arbejde.

ka