Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Danske skoleelever er it-analfabeter

Ny undersøgelse tildeler bundkarakter til de danske elevers elektroniske læsefærdigheder
29. JUN 2011 13.54

De danske skoleelever placerer sig som nummer 13 ud af 19 deltagende lande i en ny PISA-undersøgelse af elektroniske læsefærdigheder. Det på trods af at de danske skoleelever er dem, der mest anvender computere i fagene dansk, naturfag og fremmedsprog, og som anvender computer næstmest i faget matematik.

Undersøgelsen af elevernes læsning af elektroniske tekster viser ifølge Undervisningsministeriet, at 99,4 procent af de danske elever går på skoler med adgang til computere, og 73 procent af eleverne har også adgang til bærbare computere. 99,1 procent af de danske elever går på skoler med internetadgang.

Alligevel placerer de danske elever sig under OECD-gennemsnittet, når evnen til at læse på de elektroniske medier testes. Det resultat tager undervisningsminister Troels Lund Poulsen (V) til efterretning:

- Resultatet adskiller sig ikke meget fra den papirbaserede PISA-undersøgelse. Regeringen har længe været klar over, at folkeskolen har brug for et markant fagligt løft. Jeg håber meget, at det kan lykkes at samle et bredt flertal bag vores ambitiøse folkeskoleudspil, for vi skal ikke kun have en af verdens dyreste folkeskoler, men også en af verdens bedste.

- Regeringen og Kommunernes Landsforening har netop aftalt en ambitiøs it-indsats, hvor der bliver sat fokus på digitale læremidler, som kan bidrage til at styrke elevernes faglighed og ruste dem til fremtiden, siger Troels Lund Poulsen.

Danmarks Lærerforenings formand, Anders Bondo Christensen, har tidligere afvist at kommentere de nye resultater og sætter i det hele taget spørgsmålstegn ved den nye PISA-test.

- Folk springer op, hver gang der er nye PISA-resultater. Jeg føler efterhånden, vi er blevet hevet nok rundt i manegen af PISA-undersøgelser, uden vi får lov at se, hvordan de rent faktisk tester eleverne. Så jeg synes, vi skal lade være med at vurdere på resultaterne, før vi ved, hvad de dækker over, siger Anders Bondo Christensen til Berlingske.

Den elektroniske læsetest, hvor tallene stammer fra, er et supplement til den 'rigtige' PISA 2009-test. Sammen med 19 andre lande har Danmark valgt at supplere den papirbaserede læsetest med en test af, hvor gode de danske 15-16-årige er til at læse, navigere rundt i og forholde sig kildekritisk til elektroniske tekster.

krn

Foto: http://www.flickr.com/photos/sanjoselibrary/with/2909404011/