Byrådsmedlem brød tavshedspligt - risikerer politianmeldelse
Kirsten Moesgaard har brudt sin tavshedspligt ved at referere, hvad andre end hun selv har sagt på et udvalgsmøde.

Byrådsmedlem brød tavshedspligt - risikerer politianmeldelse

Teknisk udvalg i Vesthimmerland skal diskutere næstformandens referat fra lukket møde.

VESTHIMMERLAND: Næstformanden i teknisk udvalg i Vesthimmerland har brudt sin tavshedspligt og risikerer at blive dømt for det ved domstolene.

Det er vurderingen fra KL's chefjurist i en sag, hvor Kirsten Moesgaard (Vesthimmerlandslisten) har refereret, hvad en kollega i teknisk udvalg har sagt på et lukket møde.

Spørgsmålet om tavshedspligt er en sag på udvalgets dagsorden mandag formiddag efter ønske fra formanden, efter at Kirsten Moesgaard selv har udtalt til Nordjyske, at hun var klar over, at hun brød tavshedspligten.

- Ellers var sagen ikke kommet for dagens lys. Jeg er helt ligeglad med, at det er en sag fra et lukket møde. Det kan ikke nytte noget, at sådan noget foregår i dølgsmål. Det skal ikke hemmeligholdes - almindelige borgere har jo ikke en chance for ellers at følge med i det, sagde Kirsten Moesgaard i artiklen.

Sagen handler om, hvorvidt et grønt område i Løgstør kan udstykkes til byggegrunde og dermed ødelægge nogle borgeres fjordudsigt. Kirsten Moesgaard refererede Svend Jørgensen (K) for at have spurgt, hvad en udstykning kunne indbringe - en udlægning, som han dog selv bestrider.

Kan blive sag for politiet

Artiklen har fået kommunen til at kontakte KL's chefjurist Pernille Christensen, som vurderer, at tavshedspligten er brudt, og at det ikke er noget, tilsynet kan stilling til, men at det hører under politi og anklagemyndighed. 

Ifølge juristen har borgmesteren pligt til at understrege over for Kirsten Moesgaard, at hendes handling ikke er i orden, men ikke til at politianmelde. Men et flertal i byrådet kan beslutte at gøre det ud fra en indstilling fra Svend Jørgensen, eller han kan selv gøre det og få bistand fra forvaltningen, fremgår det af et notat.

Det er endnu uvist, om Svend Jørgensen ønsker at få bruddet på tavshedspligten meldt til politiet.

- Jeg har helt ærlig ikke gjort op med mig selv endnu, hvordan jeg forholder mig på mandag. Det kommer an på, hvordan mødet udvikler sig, siger han søndag til Nordjyske.

Kirsten Moesgaard selv siger til avisen, at hun godt vil beklage, at hun har nævnt Svend Jørgensens navn, men at hun ikke fortryder at have refereret, at det grønne område i Løgstør blev nævnt på mødet uden for dagsordenen.

Kirsten Moesgaard er advokat og selv tidligere medlem af De Konservative, men hun forlod partiet op til KV17 efter en strid med daværende borgmester Knud Kristensen (K) i sager om hans habilitet i byggesager, hvorpå hun stiftede Vesthimmerlandslisten.