Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Brystkræftafdeling har fortsat problemer med patientsikkerheden

Radiologisk Afdeling på Sjælland har ikke levet op til to påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Jeppe Emil Gurlev

SJÆLLAND: Radiologisk afdeling i Region Sjælland har fortsat påbud om problemer med patientsikkerheden. Afdelingen har nemlig ikke rettet ind efter to ud af de tre påbud, som Styrelsen for Patienssikkerhed gav den 10. februar.

Det kommer efter et opfølgende tilsynsbesøg, som styrelsen foretog i marts. Her fandt styrelsen, at afdelingen havde 'større problemer af betydning for patientsikkerheden'.

Et af problemerne er ifølge tilsynet, at afdelingen ikke har formået 'at sikre tilstrækkelig instruktion af lægerne på Radiologisk afdeling i patientsikre arbejdsgange'.

Derudover har afdelingen heller ikke indhentet tilstrækkeligt informeret samtykke forud for udredningen af patienter. Begge problemer blev allerede opdaget ved et tilsynsbesøg den 22. november sidste år.

Bedre samarbejde mellem afdelinger

Men styrelsen valgte dog at ophævet ét af de tre påbud. Efter tilsynsbesøget fandt styrelsen nemlig, at afdelingen havde forbedret samarbejdet med Brystkirurgisk afdeling i forbindelse med fælles patientforløb. 

Det er en positiv udvikling, fortæller Jesper Gyllenborg, der er vicedirektør for Sjællands Universitetshospital, til Sjællandske

- Vi glæder os over, at vi er nået et stykke på vejen, så Styrelsen for Patientsikkerhed har ophævet det ene af de tre påbud: Nemlig påbuddet om en bedre beskrivelse af samarbejdet mellem de to afdelinger, der henholdsvis undersøger og opererer for brystkræft, siger han.

Jesper Gyllenborg er en del af den nye ledelse, som har overtaget ansvaret for afdelingen. Afdelingen, som oprindeligt lå på Ringsted Sygehus, er efter tilsynsbesøget flyttet til Sjællands Universitetshospital Roskilde.