Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Lægeetisk Nævn:
Læger skal give besked, hvis retningslinjer ikke kan overholdes

Af hensyn til medbestemmelsesretten skal patienter have det at vide, hvis lægen ikke kan følge de kliniske retningslinjer.

I den første af sin slags fastslår Lægeetisk Nævn i en principudtalelse, at læger skal give patienter besked, hvis de vurderer, at de ikke kan følge de kliniske retningslinjer i behandlingen.

Udtalelsen kommer efter brystkræftskandalen i Ringsted, hvor kvinder blot fik en røntgenundersøgelse, selvom de var henvist til udredning for brystkræft.

Nævnet nævner blandt andet årsager som manglende personale eller et stramt budget til, at det kan være vanskeligt at følge de kliniske retningslinjer.

Lægen skal oplyse det af hensyn til patienternes medbestemmelse. Det er nemlig afgørende, hvis patienten skal kunne give samtykke til behandlingen, at vedkommende ved, hvis retningelinjerne ikke kan følges, lyder det.

- Undlader lægen at give patienten information om, at det ikke er muligt at efterleve kliniske retningslinjer, afskærer lægen jo reelt patienten fra at udøve sin selvbestemmelsesret og fx vælge udredning eller behandling på et andet sygehus enten i samme region eller i en anden region, siger formanden for Lægeetisk Nævn, Carsten Hædersdal.

- Den manglende information kan have som konsekvens, at en gruppe af patienter får en suboptimal behandling end andre patienter, fordi ressourcerne på sygehuset er presset.

Kan lande mellem to principper

I udtalelsen fastslås det desuden, at 'lægen skal tage ansvar for sin patient og handle med omhu og samvittighedsfuldhed, og at lægens handlinger og ytringer skal bygge på lægevidenskabelig viden og erfaring'.

Og hvis lægen ikke er i stand til at følge de kliniske retningelinjer, risikerer man at lande mellem de to principper, lyder det fra formanden. 

Lægeetisk Nævn er et uafhængigt nævn under Lægeforeningen, og det er første gang, det kommer med en principiel udtalelse. De skal vejlede læger i etiske spørgsmål.

Læs hele udtalelsen hos Lægeforeningen.

ibs