Bredt flertal er med på at lempe krav til fortidsminder
Nyborg Slot har status af kulturmindesmærke, og det har begrænset mulighederne for, hvad man må gøre på stedet.
Foto: Jens Christian Top, Ritzau Scanpix (arkiv)

Bredt flertal er med på at lempe krav til fortidsminder

Der blev lyttet til fynske borgmestre: Aftale i Folketinget vil kunne bane vej for fx Nyborg Slot-projekt, siger kulturminister.
23. DEC 2021 6.46

Er det rimeligt, at man ikke kan få lov at bygge et besøgscenter ved Nyborg Slot, og at der ikke må sættes et gelænder op på en høj på Fur?

Nej, mener et flertal i Folketinget, som nu har indgået en aftale om at ændre museumsloven, så det bliver lettere at foretage ændringer i fortidsminder for at styrke formidling og tilgængelighd, og så mulighederne for dispensation bliver mere gennemsigtige for borgerne.

- Jeg er glad for at have fået bred opbakning til en mere moderne museumslov, der vil sikre en bedre balance mellem beskyttelse, formidling og tilgængelighed. Flere konkrete sager har vist os, at den balance mangler i dag, fordi reglerne er for stive, siger kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen og tilføjer:

- Jeg forventer, at ændringerne i museumsloven blandt andet vil kunne bane vejen for, at Nyborg Slot-projektet kan gennemføres. Vi har gransket konsekvenserne af både museumslov og anlægslov. Der er ikke udsigt til, at projektet vil kunne stå færdigt hurtigere med en anlægslov. Så nu arbejder vi videre med en ændring af museumsloven.

Fynske borgmestre efterlyste ændring

Miljøklagenævnet sagde for et år siden nej til at tillade byggeriet af det nye besøgscenter ved Nyborg Slot - en afgørelse, som rystede Nyborg Kommune og fik de ti fynske borgmestre til at efterlyse en revision af loven. Og der blev altså lyttet.

Af aftalen fremgår det, at det overordnede princip i loven fortsat skal være, at der ikke må foretages ændringer i fortidsminder, men også at der fortsat skal være mulighed for dispensation.

Det skrives nu ind i loven, hvilke forhold som tillægges vægt, når det vurderes, om der kan gives dispensation. Det kan for eksempel tillægges vægt, at ændringen er med til at sikre bevaringen af fortidsmindet, eller at ændringen forbedrer tilgængeligheden til fortidsmindet for mennesker med funktionsnedsættelse - som fx på Bette Jenses Hyw på Fur, hvor et gelænder skulle hjælpe gangbesværede med at nå til tops.

Helt grundlæggende tillægges det også vægt, om det er muligt at genskabe fortidsmindet, som det var før ændringen, og om ændringen bidrager til at fremme en bedre forståelse og oplevelse af fortidsmindet for offentligheden.

Bagatelgrænse

Der vil også blive indført en bagatelgrænse, som beskriver ændringer, der ikke kræver dispensation. Det kan for eksempel sikre, at beboere på fortidsminder lettere kan lave om i haven eller få installeret fibernet, oplyser ministeriet.

Desuden fjernes den automatiske beskyttelse for nyere fortidsminder, for eksempel bunkere langs den jyske vestkyst fra Anden Verdenskrig, som ellers ville blive automatisk fredet efter 100 år. Grundlaget skal fremover være en konkret faglig vurdering.

Endelig vil der komme en kulturarvsafdeling i Miljø- og Fødevareklagenævnet, hvor der tilknyttes to sagkyndige med faglig indsigt på kulturarvsområdet.

Flertallet bag aftalen består af Socialdemokratiet, Venstre, SF, De Radikale, Enhedslisten, De Konservative, Alternativet, Kristendemokraterne og Frie Grønne.

Et udkast til lovforslag er sendt i høring, så interessenter kan give input, inden det endelige lovforslag fremsættes for Folketinget.