Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job
Både de juridiske og de politisk valgte medlemmer i Miljøklagenævnet var delt på spørgsmålet om besøgscenter ved Nyborg Slot.
Foto: Morten Rasmussen, Ritzau Scanpix.

Nyborg Slot-sag rejses i Folketingsudvalg

Fire-tre-afgørelse i Miljøklagenævnet: EL og DF var imod byggeriet, S og V var for. De juridiske dommere var delt.
18. DEC 2020 9.10

NYBORG: Afgørelsen fra et flertal i Miljøklagenævnet om ikke at dispensere fra fredningsbestemmelserne og dermed tillade byggeriet af et besøgscenter på Nyborg Slot, har fået en enstemmig reaktion fra byrådet i Nyborg. Og sagen bliver nu taget op i Folketinget af kulturudvalgsformand Hans Chr. Schmidt (V).

"At der nu er truffet afgørelse, der peger på, at det samlede projekt ikke kan udføres, opfattes af byrådet i Nyborg Kommune som mangel på forståelse for det samlede projekt og for betydningen for Nyborg og Danmark. Det er i vores optik nærdemokratiet, der trædes under fode i et system, der ikke har øje for helheden", lyder det i en udtalelse fra en enigt byråd.

Til Fyens Stiftstidende siger borgmester, Kenneth Muhs (V): "Jeg er meget uforstående. Afgørelsen giver simpelthen ikke mening. Vi har nu arbejdet med det her i mere end 10 år og med støtte fra seks kulturministre og Folketingets finansudvalg, så det kommer fuldstændig bag på mig."

Formand for Folketingets kulturudvalg Hans Chr. Schmidt vil tage sagen op med kulturministeren og i udvalget:

"Når Folketingets finansudvalg har givet støtte til projektet, har det selvfølgelig været i den tro, at det så også bliver til noget. Det er helt vildt, at sådan en sag bliver afgjort med stemmerne fire-tre. Det må betyde, at det i klagenævnet må være helt uklart, hvad det egentlig er, der er intentionerne med museumsloven."

Restriktiv praksis

Af nævnets afgørelse fremgår, at landsdommer Henrik Twilhøj sammen med klagenævnets formand, Birgitte Egelund Olesen, Knud N. Mathiesen (DF) og Palle Andersen Herrild (EL) sagde nej til projektet. Jens Vibjerg (V), landsdommer Norman Cleaver og Jørgen Elikofer (S), var for.

Flertallet gik ind for at følge en en restriktiv praksis og vil ikke skabe præcedens. De synes samtidig ikke, at "de formidlingsmæssige interesser opvejer projektets omfattende fysiske og visuelle indgreb i fortidsmindet, herunder de arkæologiske lag."

Mindretallet fandt, at projektet er et særligt tilfælde, der kan begrunde en dispensation, og har lagt vægt på, at projektet skal understøtte formidlingen af Nyborg Slots historie, "at projektet vil virke fremmende for forståelsen og oplevelsen af fortidsmindet og dets funktion".

18. dec. 12.40 Rettet: Et afsnit om undersøgelse af, om det giver mening at rejse en sag ved domstolene, fjernet igen.