Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Brandmandstræning skal styrke unge i Roskilde

En ti ugers uddannelse til brandkadet på beredskabsstationen skal hjælpe 12 unge drenge på 13-15 år med trivsel og bedre selvværd

ROSKILDE: Uddannelsen lærer de unge, hvordan man forebygger og slukker brande, hjælper mennesker i nødsituationer og giver førstehjælp. Målet er, at de unge vil blive bedre til at tage ansvar og få tillid til egne evner. Undervejs i forløbet får de unge hver tilknyttet en mentor, som er frivillig brandmand på Beredskabsstationen.

- Vi ved, at vi har et antal unge i kommunen, som ikke går i klub eller til sport. De har heller ikke fritidsjob og er i risiko for at komme til at trives dårligt eller måske havne i kriminalitet. Gennem uddannelsen får de mulighed for at blive bedre til at tage ansvar og blive aktive medborgere og rollemodeller, ligesom de kan få større tillid til, at de kan løse opgaver selvstændigt, siger Morten Gjerskov (S), formand for Forebyggelses- og Socialudvalget, og fortsætter.

Forebyggelse af kriminalitet
- Vores vision er at yde en tidlig og forebyggende indsats over for de unge. Gennem uddannelsen og mentoren kan den unge også udvide sit eget netværk, og vores håb er at motivere de unge til at uddanne sig, søge job, undgå kriminalitet og sidst, men ikke mindst være inkluderet i deres samfund.

Ideen er, at fysisk træning, teori og øvelser med førstehjælp, brandbekæmpelse og håndtering af ulykker skal styrke drengenes identitet og få dem til at føle sig som en del af beredskabets indsats. Roskilde Kommune venter stor interesse for at deltage, og deltagerne udvælges af et ansættelsesudvalg.

Kommunen står bag det toårige pilotprojekt, og har fået inspiration fra lignende projekter i Manchester og Birmingham. Projektet i Roskilde støttes af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration med 300.000 kr.

Pilotprojektet har to målgruppper: Unge i alderen 13-15 år, som gennemfører et forløb som brandkadetter og unge i alderen 16-18 år, som gennemfører et forløb som frivillige brandmænd.

Læs mere om projektet her

lcl