DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Bornholms borgmester glæder sig over vækstteam, men efterlyser koordinering

Bornholms borgmester, Thomas Thors (S), ser frem til at blive en del af det netop nedsatte vækstteam på Bornholm. Han efterlyser dog en koordinering med øvrige indsatser.

Regeringen og Folketingets partier nedsatte i dag syv regionale vækstteams, der skal komme med forslag til, hvordan man får gang i væksten efter corona.

Bornholm blev udpeget som hjemmebane for et af de syv teams. Vækstteamet på klippeøen skal have fokus på at styrke øens grønne udvikling. Det glæder øens borgmester, Thomas Thors (S), som selv skal være et af vækstteamets ti medlemmer.

- Jeg er tilfreds med, at Bornholm er blevet tilgodeset med sit eget vækstteam, for vi er jo vores egen lille region. Personligt ser jeg frem til at arbejde med den kreds, der er blevet udpeget, siger han.

Borgmesteren har dog en bekymring. Der er allerede adskillige initiativer i gang på Bornholm, som skal fremme væksten på øen. 

- Vi har mange forskellige aktører. Vi har både Erhvervsrådet, Business Center Bornholm, Erhvervshus Hovedstaden som har sin egen filialbestyrelse på Bornholm, og nu kommer så dette vækstteam, siger han og fortsætter:

- Det er vigtigt, at vi får placeret nogen til at koordinere arbejdet, Så der ikke er en masse, der sidder og arbejde på kryds og tværs af hinanden, og så man har det samme informationsniveau. Det har jeg bedt erhvervsministeriet om, at der kommer, og jeg har selv peget på, at det kunne være vores erhvervschef Christa Lodahl, siger Thomas Thors. 

Store muligheder

Generelt er Thomas Thors dog glad for initiativet med vækstteamet, som på Bornholm skal have et fokus på at skaffe grønne arbejdspladser.

Han glæder sig ligeledes over, at der med 500 mio. kr. fra det såkaldte REACT-EU-program under finansloven er sat penge af til at realisere forslag fra vækstteamsene.

- Det er klart, at det er en fordel for Bornholm, at vi kan få midlerne centralt fra, og vi kan udnytte dem på ordentligvis. Jeg ser frem til at vi kan øge indsatsen. Det ligger jo lige til højrebenet, at vi går ind og ser på, hvad kan hele det vindmølleeventyr og hele energiøprojektet, vi står overfor tilføre af værdi for Bornholm, siger Thomas Thors.

Han peger på, at der eksempelvis kan være yderligere vækstmuligheder for Bornholm inden for Power-to-X. Det kunne være et af de områder, som vækstteamet skal se nærmere på.

- Der er allerede andre grupper, der arbejder med det, men når vi nu skal tale om vækst, så vil det være naturligt at gå ind at se på det område, som det jo allerede i øjeblikket er lykkedes os at spille os på banen til med udvidelsen af Rønne Havn, siger han og fortsætter:

- Det er spændende at se på, hvad der eksempelvis er af muligheder for at transformere strøm til bæredygtige brændstoffer. Der er jo nogle udviklingsperspektiver i det, som siger spar to.