Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Bornholm forvandler udskibningssted til nyt attraktivt friluftsområde

En del af det store projekt 'Mulighedernes Land', der gennemføres af Realdania, Thisted kommune, Lollands Kommune og Bornholms Regionskommune

BORNHOLM: Vang Pier, der ligger på den bornholmske nordvest kyst umiddelbart syd for Vang, omdannes i de kommende måneder fra granitudskibningssted til et nyt attraktivt friluftsområde for bornholmere og besøgende.
Allerede fra sidst på sommeren ventes pieren at kunne tages i brug til rekreative formål. Der ventes bl.a. indrettet en lille lokal strand, vipper til udspring og en rampe til dykkere foruden anløbssted til kajakker og både.

Forstærkningsarbejdet af selve pieren er gået i gang, og i den forbindelse gøres den lidt lavere og stærkere. Adgangen til spidsen af pieren bevares, når arbejdet er afsluttet, og den vil kunne bruges af lystfiskere og besøgende der ønsker at opleve den bornholmske klippekyst fra havet med udsyn til de små fiskerlejer Teglkås og Helligpeder mod syd og Vang, Hammershus og Hammerknuden mod nord.

Jakob Jensen, havnekoordinator i Bornholms Regionskommune, fortæller, at der på og omkring landfæstet til pieren i de kommende uger bliver sorteret og lagret granitmateriale. Materialet skal ligge klar til udskibning omkring 1. april, hvor den store flydepram ankommer. Den skal fragte stenene videre til befæstning af flere andre bornholmske havne.
Når pieren står klar, vil landfæstet være gjort smallere og selve fæstet til kysten være gjort minimalt.

Omdannelsen af Vang Pier er kun første etape i et større projekt der også omfatter åbning af det bagvedliggende stenbrud i Ringebakkerne for offentligheden.

Det samlede projekt ventes åbnet for offentligheden sent efterår 2011, og her vil besøgende kunne cykle, klatre eller gå en tur i det dramatiske klippelandskab der er skabt efter mange års stenbrydning.

mou

Fakta:
Delprojektet 'Ned og op igen - omdannelse af granitbrud og omkringliggende naturområder til multifunktionelt uderum for natur og friluftsliv' er et delprojekt i partnerskabsprojektet Mulighedernes Land.
Det gennemføres af Realdania, Thisted kommune, Lollands Kommune og Bornholms Regionskommune. Det overordnede mål med projekterne er at udvikle og afprøve nye veje til udvikling i Danmarks yderområder med sigte på at forbedre rekreation, bosætning og turisme.
De nye strategier udvikles og afprøves gennem en række konkrete demonstrations-projekter i Lolland Kommune, Thisted kommune og Bornholms Regionskommune.