DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Bidrager de rigeste nok til fællesskabet?

Bidrager de rigeste nok til fællesskabet?

Er det de mest velhavendes tur til at betale for krisen? Eller trækker de allerede et langt større læs, end man kunne forvente? Debatten kører på Agora
12. APR 2012 13.19

Af Emil Rasmus Nielsen, [email protected]

Ifølge en undersøgelse foretaget af Yougov for Ugebrevet A4 mener et flertal af danskerne ikke, at samfundets rigeste yder nok til fællesskabet. 53 pct. svarer således, at de bredeste skuldre bør bære en tungere byrde, end det er tilfældet i dag.

Jens Jonatan Steen, Ceveas analysechef, udtrykker forståelse for den holdning:

- Finanskrisens inkasso er gået på jagt blandt de mindst velhavende danskere. De har oplevet massive forringelser af efterlønnen, de har fået halveret dagpengeperioden, fået forlænget optjeningsperioden ligeledes for dagpenge, de har forhøjede afgifter på usunde fødevarer og endelig har de i stort antal oplevet stigende arbejdsløshed.

Han fortsætter:

- Landets topchefer nyder stadig godt af deres fribilletter og kunne sidste år fejre lønstigninger på 13 pct. Derfor kan det heller ikke overraske, at danskerne ønsker de økonomiske byrder og kriseregningen mere jævnbyrdigt fordelt!

Flertallets egoisme
Liberal Alliances skatteordfører, Ole Birk Olesen, ser helt anderledes på sagen:

- De 20 pct. bedst lønnede danskere betaler ikke mindre end 49,5 pct. af den samlede indkomstskat i Danmark, viser tal fra Skatteministeriet. Med andre ord betaler en mindre gruppe skatteydere for halvdelen af velfærdssamfundets goder.

Han kan derfor heller ikke genkende den uretfærdighed, som Ceveas analysechef fremhæver:

- Danmark er et af de lande i verden, hvor den økonomiske lighed er allerstørst. Blandt OECD's lande er vi det tredjemest lige land - og selvom vi afskaffer topskatten, vil Danmark stadig være med på listen over de lande, hvor uligheden er mindst.

Henrik Christoffersen, forskningschef i CEPOS, mener undersøgelsen blot er udtryk for, at et flertal af danskerne vil have velfærden betalt af andre end dem selv - nemlig de mest velhavende. Hans holdning til den sag er klar:

- Det er grådighed og egoisme forklædt som humanisme og godhed.

Bør de rigeste betale mere til fællesskabet, eller betaler de allerede rigeligt? Deltag i debatten på Agora.