Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Beskæftigelsescenter bliver delt i to

Beskæftigelsescenter bliver delt i to

Den ene del har fokus på jobskabelse, den anden på rehabilitering. Formålet er at få de arbejdsmarkedsparate hurtigt tilbage i job, mens de øvrige kræver målrettet træning
15. MAJ 2012 14.45

ODENSE: Mens ledigheden er høj nu, vil der fremover være mangel på arbejdskraft med de rette kompetencer, og det stiller krav til landets jobcentre. I Odense har man valgt at opdele centret i to enheder med hver sit fokus.

Hvor enheden for jobskabelse skal fokusere på, at få de ledige vendt i døren og hurtigst muligt tilbage på arbejdsmarkedet, har enheden for jobrehabilitering fokus på kompetenceudvikling, så borgerne på sigt kan komme i arbejde. Målet er, at så få som muligt skal blive hængende i beskæftigelsescentret eller overgå til varige ydelser – de skal ud på arbejdsmarkedet igen.

- Samtidig med den nye opdeling af centret tiltænker vi borgerne en anden rolle end hidtil. Vi har i beskæftigelsescentret haft fokus på at servicere folk, når de bliver ledige – anvise dem job om muligt, sende dem i aktivering og tildele ydelser ud fra devisen – hvad kan vi gøre for dig? Nu vil vi spørge omvendt – hvad kan du selv gøre for, at vi ved fælles indsats får dig tilbage på arbejdsmarkedet?, siger rådmand Peter Rahbæk Juel (S).

Herre i eget liv
Direktør Peter Pietras mener, at socialcentret med succes har gennemført en ændring, hvor medarbejderne i højere grad understøtter og som faciliterer borgerne til at blive herre i eget liv.

- Det er blevet en ny måde at bedrive velfærd på. Vi skal danne et netværk med borgeren og motivere borgeren til selv at udbygge sit netværk, da netværk betyder kolossalt meget for at få job og klare sig selv. Nu indfører vi også den arbejdsmetode i beskæftigelsescentret.

Den 1. august bliver de to enheder en realitet. Jobskabelses-enheden vil omfatte de forsikrede ledige og de kontanthjælpsmodtagere, som ikke har brug for en rehabiliterende indsats.

Også ungeområdet vil fremover høre under jobskabelses-afdelingen, idet unge som udgangspunkt ikke skal rehabiliteres – de skal i stedet i gang med at erhverve sig kompetencer via uddannelse. Der er samlet set tale om borgere, som har en tidligere tilknytning til arbejdsmarkedet eller skolelivet. Det skal sikres, at de ikke mister deres kompetencer og siver mod gruppen af borgere, der desværre ikke kan tage et arbejde umiddelbart.

Hverdags-rehabilitering
Øvrige borgere vil indgå i enheden for jobrehabilitering, som vil etablere kortere- eller længerevarende forløb, som gør borgerne klar til at arbejde.

For den sidstnævnte gruppe, kan der være behov for assistance fra Socialcentret, som kan bistå med hverdags-rehabilitering, så borgeren bliver trænet til at tage vare på eget liv.

Ledere og medarbejdere i beskæftigelsescentret vil i den kommende tid blive præsenteret nærmere for den nye organisering, ligesom de vil blive inddraget i opbygningen af de nye enheder.

- Selvfølgelig vil der stadig være borgere, som vi er nødt til at tildele førtidspension og fleksjob. Men før det skal enhver mulighed for at hjælpe dem tilbage til en tilværelse, hvor de så vidt muligt kan klare sig selv, være afprøvet. Det skylder vi både borgerne og samfundet, siger Peter Rahbæk Juel.

tsp