Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Beskæftigelsen i sektorerne opvejer hinanden

Flere ansatte i den private sektor i løbet af fjerde kvartal i 2011 - men færre i den offentlige
15. FEB 2012 11.36

De første 'hårde' tal for beskæftigelsen, der dækker hele fjerde kvartal 2011 peger på en uændret beskæftigelse. Det private arbejdsmarked trak op, mens det offentlige trak ned. Den nye statistik peger samtidig på, at beskæftigelsesfaldet gennem krisen har været markant mindre end det nationalregnskabet viser, lyder en vurdering fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

De foreløbige tal for lønmodtagerbeskæftigelsen peger på en stort set uændret beskæftigelse fra 3. til 4. kvartal 2011. Faldet kommer efter en lille stigning 3. kvartal 2011 på 750 fuldtidspersoner, mens beskæftigelsen faldt de to første kvartaler 2011.

Udviklingen det seneste kvartal dækker over en beskæftigelsesnedgang inden for den offentlige på godt 4.300 fuldtidspersoner, mens den private beskæftigelse steg ca. 4.100 fuldtidspersoner.

Svagt negativ tendens
Samlet faldt lønmodtagerbeskæftigelsen med 5.000 personer fra 2010 til 2011 som årlige gennemsnit. Det dækker over en nedgang i den offentlige beskæftigelse på 13.000 personer, mens den private beskæftigelse steg med 8.000 personer.

Tallene vidner derfor om en bedring af situationen i den private sektor, mens den offentlige sektor havde markant nedgang. Ifølge den nye statistik har beskæftigelsen ikke ændret sig i større grad siden begyndelsen af 2010, om end tendensen har været svagt negativ.

Lønmodtagerstatistikken ligger dermed også i tråd med det billede, der tegnes fra den registrerede ledighed, der også tegner et billede af stilstand gennem en toårig periode. Arbejdsløsheden faldt ind i 4. kvartal 2011 med 1.500-2.000 fuldtidspersoner, hvilket ligger fint i tråd med de nye beskæftigelsestal.


ka

Foto: http://www.flickr.com/photos/adriagarcia/with/2103542907/