Behøvede ikke at forlænge sygedagpenge til pensionist

Ankestyrelsen vurderer, at en kommune havde ret til ikke at forlænge sygedagpenge til en pensionist, selvom vedkommende selv har vurderet at han kunne vende tilbage til arbejdet snart.

I en ny principafgørelse fastslår Ankestyrelsen, at en kommune gerne måtte undlade at forlænge sygedagepenge til en sygemeldt pensionist. 

For pensionister gælder en særlig tidbegrænsning, hvor sygedagpenge først udløber efter 26 ugers sygemelding ud af de foregående 12 kalendermåneder modsat normalt 22 ugers sygemelding af de foregående ni kalendermåneder. 

Kommunen kan ellers forlænge sygedagpenge for pensionister, når det efter en lægelig vurdering skønnes, at den sygemeldte inden højst 26 uger vil kunne stå til rådighed for arbejdsmarkedet eller genoptage beskæftigelse. 

Det vurderede den sygemeldte selv. Han mente, at han kunne genoptage beskæftigelse efter to til tre måneder fra tidspunktet for den særlige tidsbegrænsnings udløb. Den sygemeldtes læge mente, at sådan en tidshorisont 'ikke var usandsynligt'.

Kommunen forlængede imidlertidig ikke sygedagpengene, hvilket borgeren klagede over til Ankestyrelsen. 

Ankestyrelsen mente dog ikke, der var tilstrækkelig sikkerhed for, at borgeren kunne vende tilbage inden for den givne tidsramme. Det begrunder Ankestyrelsen med en helhedsvurdering af borgerens genoptræningsforløb efter en operationen, som endnu ikke var påbegyndt. 

Ankestyrelsen vurderer derfor, at der efter en helhedsvurdering ikke var sikker forventning om, at borgeren kunne genoptage erhvervsmæssig beskæftigelse. Dermed støtter Ankestyrelsen kommunens beslutning om ikke at forlænge sygedagpenge. 

Læs hele afgørelsen her

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev