DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

At anonymisere en anmelder skal begrundes

Og kun hvis der er en konkret begrundet risiko for trusler eller chikane, kan myndigheden nægte borgeren aktindsigt i anmelderens navn

En myndighed har pligt til at notere mundtligt modtagne oplysninger på en sag. Pligten omfatter ikke bare oplysningerne, men også navnet på den, der giver myndigheden oplysningerne.

Det fastslår ombudsmanden i en ny udtalelse.

I sagen blev en kommune ringet op af en borger der oplyste, at der ulovligt blev udbragt flydende husdyrgødning på en landejendom. Kort efter gennemførte kommunen et uanmeldt tilsyn på landejendommen. Landmanden på ejendommen ville have at vide, hvem der havde anmeldt ham, men kommunen afslog, fordi landmanden - ifølge borgeren - tidligere havde fremsat trusler. Ombudsmanden henstiller i sin udtalelse, at sagen bliver genoptaget, og at der i den forbindelse sker en yderligere undersøgelse af de angivelige trusler.

- En myndighed kan i udgangspunktet ikke hemmeligholde et navn på en anmelder eller andre der giver oplysninger til en sag. Det er vigtigt at den borger der er part i sagen, kan få oplyst hvor myndigheden har sine oplysninger fra. Hvis myndigheden kender navnet på en anmelder eller andre, der mundtligt giver oplysninger til en sag, skal myndigheden derfor notere navnet i sagen, siger ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen.

Han understreger, at myndigheden kan holde oplysningen om navnet tilbage, hvis der er afgørende hensyn, som taler imod at udlevere navnet.

- Det betyder at hvis der er en konkret begrundet risiko for trusler, chikane eller lignende, kan myndigheden efter omstændighederne nægte borgeren aktindsigt i anmelderens navn.

ka