Arbejdstilsynet skal granske arbejdsmiljøet på sygehusene

Beskæftigelsesministeriet skal bruge 134 mio. kr. på at sikre bedre arbejdsmiljø i udvalgte brancher de kommende tre år.

Hospitaler, slagterier, landbruget og maskinindustrien er nogle af de områder, som Arbejdstilsynet skal fokusere særligt på i 2020. Indsatser i disse brancher skal dels modvirke fysisk og psykisk nedslidning, dels sætte ind i forhold til kemi på danske arbejdspladser, skriver Beskæftigelsesministeriet.

I perioden 2012-2018 har det ikke været muligt at knække kurven for lønmodtagere, der angiver fysiske eller psykiske belastninger i deres job. Det viser undersøgelsen 'Arbejdsmiljø og Helbred', der er en national, repræsentativ spørgeskemaundersøgelse af danske lønmodtageres arbejdsmiljø.

Derfor blev der indgået en ny arbejdsmiljøaftale i april 2019. Som led i udmøntningen af aftalen har beskæftigelsesministeren sammen med forligskredsen afsat 134 mio. kr. de næste tre år øremærket brancher, hvor der er behov for en særlig indsats for at sikre bedre arbejdsforhold. Derfor skruer Arbejdstilsynet nu op for tilsynet med virksomheder i udvalgte brancher med særligt fokus på problemer med det psykiske, fysiske og kemiske arbejdsmiljø.

- Flere danskere skal kunne tage på arbejde uden at blive syge eller nedslidte. Nogle medarbejdere rammes hårdere end andre. Derfor sætter vi nu ind i udvalgte brancher, der præges af alvorlige arbejdsmiljøproblemer, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

Som en del af den nye arbejdsmiljøaftale fra foråret har regeringen afsat 39 mio. kr. i 2020 stigende over de næste tre år til 54 mio. kr. i 2022. 

MG

Fakta - Arbejdstilsynets nye indsatser 

Fra marts 2020

 • Hospitaler samt døgninstitutioner- og hjemmepleje - målrettet psykisk arbejdsmiljø
 • Slagterier samt nærings- og nydelsesmidler - målrettet fysisk arbejdsmiljø
 • Plast, glas og beton - målrettet kemisk arbejdsmiljø

Fra maj og september 2020

 • Ny tilsynstilgang på psykisk arbejdsmiljø i store offentlige enheder
 • Kriminalforsorgen (maj), Folkeskoler (september)

Fra juni 2020

 • Koordinerede indsatser sammen med relevante parter i branchen
 • Landbrug, skovbrug og fiskeri - målrettet fysisk arbejdsmiljø
 • Metal og maskiner - målrettet kemisk og fysisk arbejdsmiljø

Fra efteråret 2020

 • Målrettet kommunikationsindsats
 • Frisører - målrettet kemisk og fysisk arbejdsmiljø

Hele 2020

 • Aktionsdage rettet mod chaufførers arbejdsvilkår
 • Vejgodstransport målrettet fysisk arbejdsmiljø

Kilde: Beskæftigelsesministeriet

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev