DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Ankestyrelsen går ind i habilitetstjek i Fredericia
Lars Ejby (S), hvis hustru er familiechef i kommunen, er medlem af økonomiudvalget, og det er - indtil videre - intet problem.
Foto: Peter Leth-Larsen, Ritzau Scanpix.

Ankestyrelsen går ind i habilitetstjek i Fredericia

Venstre har ønsket gennemgang af byrådet for eventuelle habilitetsproblemer. At et økonomiudvalgsmedlem er gift med en kommunal chef vurderes af kommunen og KL ikke som et problem.

FREDERICIA: Ankestyrelsen skal nu kigge nærmere på byrådsmedlem Lars Ejbys (S) habilitet som medlem af økonomiudvalget i Fredericia, skriver Fredericia Dagblad.

I et notat vurderer jurister fra kommunen og KL, at Lars Ejby godt kan sidde i økonomiudvalget, samtidig med at hans hustru, Kirsten Blæhr, er chef for kommunens familieafdeling.

Notatet blev til efter ønske fra Venstre. Efter borgmestersagen, hvor en eventuel relation mellem daværende borgmester Jacob Bjerregaard (S) og daværende kommunaldirektør Annemarie Zacho-Broe er central, bad Venstre forvaltningen om at se nærmere på de andre byrådsmedlemmers habilitet for at sikre, at politikerne sad i de rigtige udvalg.

Ifølge styrelsesloven kan et byrådsmedlem ikke være medlem af økonomiudvalget, hvis en ægtefælle er øverst ansvarlige embedsmand for området under kommunaldirektøren, lød vurderingen i notatet. I dette tilfælde er det koncerndirektør Vibeke Kinch, som er chef for Kirsten Blæhr.

Og det er så den vurdering, Ankestyrelsen nu også vil se nærmere på.

Argumenter i begge retninger

Kommunen og KL's notat kredser om begrebet tjenestegrenschefstilling, og vurderingen med hensyn til Lars Ejbys habilitet lyder bl.a. således:

Efter bestemmelsen ordlyd er det alene den umiddelbart ansvarlige for ledelsen af et under et stående udvalg hørende forvaltningsområde, der er omfattet af bestemmelsen. Det vil i første omgang være den øverst ansvarlige embedsmand, bortset fra kommunaldirektøren, der er ansvarlig for forvaltningsområdet.

Sådan som Fredericia Kommune er organiseret, vil det derfor mest nærliggende være den ansvarlige koncerndirektør, der er den umiddelbart ansvarlige for kommunens forskellige forvaltningsområder, hvilket umiddelbart vil føre til, at Kirsten Blæhrs stilling i Fredericia Kommune ikke kan betegnes som en tjenestegrenschefstilling.

I overensstemmelse med bestemmelsens ordlyd er det derfor umiddelbart vurderingen, at Lars Ejby godt kan sidde i økonomiudvalget. Ordlydsfortolkningen understøttes af, at et af eksemplerne på en tjenestegrenschef i den kommenterede styrelseslov er stillingen som skoledirektør.

Omvendt kan der være konkrete omstændigheder, der kan tilsige, at vurderingen kan falde anderledes ud, da det ikke alene er den rent organisatoriske ramme, der er afgørende for, hvilke stillinger der kan betegnes som tjenestegrenschefer.

Det er således kommunen selv, der beslutter sin organisering og indholdet af de enkelte stillinger, og såfremt der foreligger konkrete forhold i indhold, funktion, ansættelsesvilkår og ansvaret for en konkret stilling, der er svarende til en stilling som tjenestegrenschef, så kan vurderingen falde anderledes ud.

I nærværende sammenhæng er der ikke oplyst sådanne forhold, og den samlede vurdering bliver på det foreliggende grundlag, at Kirsten Blæhrs stilling som familiechef ikke er til hinder for, at Lars Ejby sidder i økonomiudvalget.