DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Ankestyrelsen afviser kommunestrid om anbringelse
Foto: Mads Winther, Ritzau Scanpix

Ankestyrelsen afviser kommunestrid om anbringelse

Lolland Kommune klagede over en anden kommunes beslutning om at anbringe en dømt borger på Kofoedsminde, før de selv havde forsøgt en tilsvarende løsning. Ankestyrelsen afviser, da Lolland ikke har nogen part i sagen, lyder det.

LOLLAND: Ankestyrelsen har afvist at behandle en strid mellem to kommuner, som opstod efter en klage fra Lolland Kommune vedrørende en administrativ anbringelse af en borger på en særligt sikret afdeling på Kofoedsminde.

Borgeren selv klagede aldrig over sagen. Der var derfor udelukkende tale om en strid mellem de to kommuner, som bundede i, at først havde den ikke-navngivne kommune placeret en borger på en institution efter en anholdelse. Senere modtog borgeren en dom til anbringelse på en institution for personer med vidtgående psykiske handicap, således at domfældte efter bestemmelse fra kommunen kan overføres til sikret afdeling. 

Først gik anbringelsen godt, men efter nogen tid faldt borgerne tilbage i kriminelle vaner, hvorefter kommunalbestyrelsen forsøgte at finde et passende §108-tilbud. Dog var der ikke nogen ledige pladser i kommunen, hvorefter at borgeren blev henvist til Kofoedsminde i Lolland Kommune. 

Den beslutning klagede Lolland Kommune over, da man henviste til, at den pågældende kommune ikke forinden selv havde anbragt borgeren i et egnet §108-tilbud. Men da Lolland ikke vurderes som part i sagen om den anden kommunes anbringelse af borgeren, kan Lolland ikke klage over denne. 

Det skyldes at kommunen ikke har særlige udgifter eller andre forpligtelser, som følge af anbringelse af domfældte personer, vurderer Ankestyrelsen. Udgifterne for de anbragte dømte personer på Kofoedsminde er fordelt mellem alle landets kommuner.

Ankestyrelsen afviser derfor at behandle afgørelsen som en strid mellem to kommuner, da man normalt behandler stridigheder, der drejer sig om handle- og/eller betalingsforpligtelsen for borgere. Men da Lolland ikke overtager nogen af delene, ligesom udgifterne til dømte borgere på Kofoedsminde er fordelt mellem alle landets kommuner, er der ingen særlige udgifter forbundet med anbringelsen, og Ankestyrelsen afblæser striden.   

Læs hele afgørelsen her