Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Anker Boye: Trafik-milliard ud i hele landet

Odense-borgmesteren opfordrer til, at regeringens nye pulje bliver brugt klogt i byer over hele landet - ikke mindst Odense
22. FEB 2012 20.08

ODENSE: Siden regeringen opgav at gennemføre trængselsringen omkring København og i stedet besluttede at finde en milliard til den kollektive trafik, har borgmestre over hele landet fægtet med armene for at gøre opmærksomme på deres egen område og få del i trafikpengene.

Det gælder også Odenses borgmester Anker Boye (S), der dog modererer sig og peger på, at også andre steder end lige Odense, har behov for trafikinvesteringer: 

- Der er ingen tvivl om, at der er brug for at investere i bedre kollektiv trafik i landet største byer. Det er klart, at trængselsproblemerne lige nu er størst i København, men det ville være en kortsigtet løsning kun at bruge pengene der, siger Anker Boye.

- Der er faktisk trængselsproblemer andre steder og effektiv og attraktiv kollektiv transport er afgørende for, at der kan skabes vækst og beskæftigelse i og omkring landets byer, tilføjer han.

Anker Boye mener, at en del af pengene bør bruges til at medfinansiere den kommende letbane i Odense. Den skal forhindre trafikken i Odense i at bryde sammen, når blandt andet et nyt supersygehus og en omfattende ny forskerpark åbner i byen i løbet af de næste 8 år.

- 50.000 mennesker pendler allerede dagligt over Odenses kommunegrænse til uddannelse eller arbejde. Samtidig flytter flere og flere til byen. Presset på infrastrukturen i Odense vil derfor stige, og sideløbende vil en række ambitiøse projekter blive sat i gang i byen. Letbanen vil derfor udgøre et helt nødvendigt bindeled mellem de forskellige forandringer, byen undergår de kommende år og bidrage til at lette presset på infrastrukturen på en miljøvenlig måde, siger Anker Boye.

- Samtidig vil den sikre, at Odense og dermed hele regionen bliver attraktiv for nye virksomheder og dermed skabe vækst og beskæftigelse til gavn for hele landet, understreger Anker Boye.

mou