Anbefaling: Ny tekstilindsamling skal kun være til udslidt tøj
Tøj til genbrug bør fortsat indsamles af velgørende organisationer, mens kommunerne kun bør indsamle tekstilaffald, lyder anbefalingen.
Foto: Christian Lindgren, Ritzau Scanpix

Anbefaling: Ny tekstilindsamling skal kun være til udslidt tøj

Tøj til genbrug bør fortsat indsamles af frivillige, og vær ærlige om afbrænding, anbefaler rapport fra Miljøstyrelsen.

Man skal skelne skarpt mellem tøj til genbrug og affaldstøj, når alle kommuner fra nytår skal have etableret en indsamlingsordning for tekstiler ude hos borgerne. 

Det anbefaler en ny rapport, som Niras har lavet for Miljøstyrelsen.

Princippet i al affaldsbehandling er, at affald allerhelst skal genbruges, og som andenprioritet skal det genanvendes ved at blive omdannet til noget nyt. Derfor er det vigtigt, at tøj til genbrug og tekstiler til opkradsning og videre genanvendelse ikke bliver blandet sammen.

Ifølge rapporten bør den nye indsamling udelukkende være rettet mod tekstilaffald, mens det skal kommunikeres klart til borgerne, at tøj til genbrug fortsat bør afleveres til genbrugsordninger drevet af velgørende og private organisationer.

Alligevel vil der være en betydelig risiko for, at borgerne i praksis blander de to ting sammen, og det er principielt kommunernes opgave at sørge for, at genbrugeligt tøj pilles fra. For at mindske risikoen anbefaler rapporten klar og entydig kommunikation fra kommuner og aktører bag de eksisterende genbrugsordninger, og at parterne løbende er i dialog om kvalitet og mængder i de to spor.

Vær ærlige om afbrænding

Markedet for genanvendelse af tekstiler er stadig i sin tidlige udvikling. Derfor anbefales det at gøre sorteringskriterierne brede og dermed langtidsholdbare, så man ikke behøver justere dem i takt med, at markeder og teknologier ændrer sig.

Ulempen er, at der i en periode vil være store mængder tekstilaffald, man ikke kan få afsat, fordi der endnu ikke er et marked for det, og som derfor skal brændes.

Det bør kommunerne kommunikere ærligt og proaktivt til borgerne, anbefales det - også om, hvorfor det alligevel er vigtigt at sortere i en overgangsperiode, indtil der er et marked for tekstilerne.

"Der er risiko for, at borgernes sorteringsmotivation påvirkes negativt, hvis de ved, at dele af fraktionen afbrændes. Der ligger derfor en vigtig kommunikationsopgave i at formidle, hvordan sortering alligevel fremmer genanvendelse ved at skabe de store, ensartede mængder, som er en forudsætning for investeringer i genanvendelsesteknologier samt efterspørgsel efter genanvendt tekstil," står der i rapporten.

Fire ordninger

I undersøgelsen er der identificeret fire forskellige mulige henteordninger for tekstilaffald. De er:

  • Indsamling i særskilt beholder - mulighed ved etageboliger, hvor mængderne er store.
  • Afhentning af pose ved fortov - mulighed, hvis man i forvejen har storskraldindsamling fx hver måned
  • Pose sammen med papir eller papir/pap - mulighed alle steder, men kræver efterfølgende sortering.
  • Husstandsnær indsamling i containere - mulighed ved både enfamilie- og etageboliger efter samme model som indsamling af glas i kuber.

Se hele rapporten her.