Amager Fælled-byggeri fortsætter trods klagesag

I sidste uge blev det standset af Planklagenævnet, men nu vil bygherren fortsætte den del af arbejdet på Lærkesletten, som ikke påvirker vandsalamanderens levesteder. Nogle tilladelser er nemlig givet.
15. JUL 2021 13.05

KØBENHAVN: Det nåede at stå stille i en uge, men nu kan en del af arbejdet med at etablere træbydelen Vejlands Kvarter – eller Fælledby, som projektet også kaldes – på Amager Fælled i København fortsætte. Det konkluderer projektselskabet bag, Fælledby P/S, i hvert fald. Det skriver Byrummonitor.

Onsdag i sidste uge blev byggeriet bremset af Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet, fordi de to instanser tillagde en klage om, at byggeriet kan true vandsalamanderen, opsættende virkning. Den første konklusion på afgørelsen lød, at byggeriet skulle standses øjeblikkeligt, men nu er projektselskabets jurister nået frem til en lidt anden konklusion.

Fælledby P/S, der består af det kommunale udviklingsselskab By & Havn og PensionDanmark, har orienteret Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune om, at man vil fortsætte den del af arbejdet, som ikke påvirker vandsalamanderens levesteder.

Det fremgår af en orientering, som forvaltningen har sendt til politikerne i Teknik- og Miljøudvalget onsdag.

"Fælledby P/S har meddelt forvaltningen, at de påtænker at fortsætte deres planlagte nedrivnings-, forsynings- og anlægsarbejder, som ikke direkte vedrører den del af arealet, som er levested for salamandere," hedder det i orienteringen, som Byrummonitor har modtaget af forvaltningen.

Meddelte tilladelser suspenderes ikke

Fælledby P/S har truffet beslutningen, efter at advokatvirksomheden Horten har vurderet konsekvenserne af klagenævnenes afgørelse. Juristerne konkluderer i korte træk blandt andet, at allerede meddelte tilladelser ikke er suspenderet med klagenævnenes afgørelse og derfor "som udgangspunkt" fortsat kan udnyttes. Det gælder blandt andet nedrivning af vandrehjemmet på grunden.

"Disse tilladelser omhandler særligt aktiviteter, der er med til at forberede byggeprojektet, herunder nedrivningstilladelse (til vandrehjemmet), tilladelser givet efter jordforureningsloven (såkaldte § 8-tilladelser) og miljøbeskyttelsesloven (§ 33 / kapitel 5)," skriver forvaltningen i orienteringen.

Vejlands Kvarter skal efter planen bestå af omkring 2.000 træboliger tegnet af blandt andre Henning Larsen, Rubow Arkitekter, ONV Arkitekter og Dorte Mandrup. Byggegrunden har som følge af striden mellem naturforkæmpere og kommunen fået tillagt flere navne, herunder Lærkesletten og campinggrunden.

Nævnenes Hus forventer, at Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet begge vil kunne træffe afgørelse i sagerne inden udgangen af januar 2022.

ibs