Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Alting bliver dyrere

Priserne stiger og stiger
KORT NYT10. JUN 2011 9.24

Det samlede forbrugerprisindeks steg i maj 3,1 pct. i forhold til samme måned sidste år.

Måneden før var den tilsvarende årlige stigning 2,9 pct. Siden juni 2010 har årsstigningen i forbrugerpriserne generelt været stigende.
Tilbage i juni sidste år var årsstigningen nede på 1,7 pct. Det er især prisstigninger på fødevarer, benzin og elektricitet, som har trukket årsstigningen op siden juni 2010. Påvirkningen af det samlede forbrugerprisindeks afhænger dels af varegruppernes prisstigninger og dels af varegruppernes vægt, oplyser Danmarks Statistik.