DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Alternativ vejplan kan spare samfundet 250 mio. kr.

Kassetænkning kan have bremset løsning på trafikale problemer i og omkring Varde, hvor der er mange penge at spare, hvis staten hjælper kommunen med finansieringen.

VARDE: Det vrimler med pendlere, lastbiler og turister ved Varde, hvor man vil have udvidet hovedvej A11 mellem Korskro og Varde. Den statslige vej anslås at koste 400 mio. kr., men nu arbejder folketingsmedlem Henning Hyllested (EL) og borgere i området på en alternativ løsning, som kan spare en kvart mia. af udgifterne, skriver TV Syd.

Frem til 2010 arbejdede Varde Kommune nemlig på en forlængelse af Vestkystvejen fra Billum og Nymindegabvel. Dette projekt anslås kun at koste 150 mio. kr.

- En udbygning af A11 hjælper ikke i sig selv på trafikken gennem Varde. Der vil stadig være en ophobning af trafik. Derfor er det bedre at forlænge Vestkystvejen, for det kan være til at lede bilerne uden om Varde - ud til de store turistområder nord og nordvest for Varde. Og så er det jo et langt billigere projekt, siger Henning Hyllested til TV Syd.

Kommunen skal betale - men staten kan bidrage
Borgere i området har gjort ham opmærksom på en rapport om forlængelse af Vestkystvejen, som Varde Kommune havde planer om indtil 2010. Dengang blev ideen skrinlagt, fordi der manglede penge i kommunekassen.

- Vestkystvejen er en kommunal vej, så Varde Kommune må selv betale, hvis den skal udvides. Hvorimod staten skal betale, hvis vi udbygger hovedvej A11. Så der er nok gået kassetænkning i det. Men jeg vil tage forslaget om Vestkystvejen med, når vi skal diskutere den nye infrastrukturplan i Transportministeriet. Man kunne jo ændre på finansieringen, så staten også bidrager, siger Henning Hyllested.

Vardes borgmester Erik Buhl (V) har i årevis skubbet på for at få udbygget hovedvej A11. Men han er ikke afvisende over for forslaget om Vestkystvejen.

- Ideen kom jo allerede op i 1979, og vi havde nok forventet, at Ribe Amt ville sætte penge af til udvidelsen inden kommunalreformen. Det skete ikke, og vi kan ikke rejse pengene selv i Varde Kommune. Men hvis staten er villig til at komme med penge, så er det bestemt en løsning, vi kan overveje, siger Erik Buhl.

MG