DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Aggesen deltog ikke i behandling af byggesag
Ejendommen Frederiksberg Allé 8-10, som Simon Aggesen har scoret en en betydelig gevist på.
Foto: Nils Meilvang, Ritzau Scanpix

Frederiksberg til Ombudsmanden:
Aggesen deltog ikke i behandling af byggesag

Borgmester Simon Aggesen (K) deltog "på ingen måde" i behandlingen af sin byggesag, hvor han efter eget udsagn var "meget heldig" og endte med en fortjeneste på 11 mio. kr.
23. OKT 2020 11.10

FREDERIKSBERG: Af et udkast af Frederiksbergs svar til Ombudsmanden forud for økonomiudvalgets møde på mandag fremgår det, at borgmester Simon Aggesen (K) ikke har været involveret i behandlingen af den omdiskuterede bolighandelssag, hvor han efter eget udsagn var "meget heldig". 

Det vedrører en godkendelse af at dele en lejlighed på Frederiksberg Allé op i to, som Aggesen fik i 2018, da han var menigt medlem af magistraten.

Det hedder blandt andet i udkastet, at Aggesen ikke deltog i i behandlingen af kommunens afgørelse "på nogen måde". Der lægges desuden vægt på, at al information om opdelingen har ligget offentligt tilgængeligt, og at behandlingen foregik som åbent punkt på et møde i by- og miljøudvalget. 

Dermed afviser kommunen altså, at den senere borgmester skulle have haft en finger med i spillet. Simon Aggesen købte den 460 kvadratmeter store herskabslejlighed af fonden Dansk Bibelskole i 2016 for 9,5 mio. kr. Herefter delte han den op og solgte først den ene og siden den anden med en nettofortjeneste på 11 mio. kr.

Magistratstyre vs. udvalgsstyre

I udkastet redegøres der også for Frederiksbergs styrelsesretlige organisering, som ikke består af et egentligt magistratstyre, men et udvalgsstyre. 

Derfor har Aggesen ifølge kommunen ikke deltaget i nogen møder, som behandlede hans sag, da han på daværende tidspunkt var medlem af økonomiudvalget (magistraten), børneudvalget, socialudvalget samt formand for kultur- og fritidsudvalget. 

"For god ordens skyld bemærkes, at medlemmer af Magistraten har anmodet om en bredere redegørelse for forvaltningens aktiviteter i anledning af medieomtalen om Simon Aggesens boligkøb og -salg samt andre relevante sager i tilknytning hertil", lyder det sluttelig.

Ombudsmanden anmodede 30. september kommunen om dens input på baggrund af medieomtalen, som Ekstra Bladet startede. Ifølge Ombudsmandens brev skal Frederiksbergs svar, der er underskrevet af kommunaldirektør Stig Henneberg, bruges i overvejelserne om, om der skal indledes en undersøgelse af sagen.

Erhvervsstyrelsen er også gået ind i sagen og vil undersøge, om prisen var for lav, og har bedt sælgeren, Dansk Bibelskole, om en redegørelse. Simon Aggesen har selv offentligt talt imod korttidsspekulation på boligmarkedet, som er blandt hans mærkesager.

Udkastet til brevet forelægges økonomiudvalget på mandag, hvor Aggesen ikke selv vil deltage på grund af inhabilitet.