DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Afslag på KMD-aktindsigt må om igen i Billund

Afslag på KMD-aktindsigt må om igen i Billund

En journalist fik afvist en begæring om aktindsigt i KMD Opus-sag som for upræcis, men det er Statsforvaltningen ikke enig i

Af Knud Abildtrup, [email protected]

BILLUND:
Statsforvaltningen Syddanmark har erklæret sig uenig i det svar, Billund Kommune har givet en journalist, der begærede en bestemt aktindsigt.

Journalisten ønskede aktindsigt i al kommunikation mellem Billund Kommune og KMD i perioden september 2010 og til dags dato, herunder særlig kommunikation, der måtte belyse problemer og udfordringer med KMD's leverance af Opus systemet samt mødereferater i samme periode.

Kommunen afslog at imødekomme aktindsigtsbegæringen med henvisning til § 4, stk. 3 i offentlighedsloven, der handler om, at begæringen 'skal angive de dokumenter eller den sag, som den pågældende ønsker at blive gjort bekendt med'.

Statsforvaltningen mener umiddelbart, at anmodningen om aktindsigt faktisk har indeholdt de oplysninger, der er nødvendige for, at de sager, der kunne indeholde dokumenter, der ønskedes aktindsigt i, er blevet identificeret.

Så i den juridiske sprogbrug hedder det, at 'Billund Kommunes administration af § 4, stk. 3, i offentlighedsloven ikke har været i overensstemmelse med lovgivningen. På den baggrund har statsforvaltningen anmodet Billund Kommune om at oplyse, hvad kommunen agter at foretage sig i anledning heraf.'