Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Afslag på elektronisk annoncering

Store besparelser at hente, men Indenrigs- og Sundhedsministeriet siger nej

HOLSTEBRO:
- Staten fortæller os hele tiden, at vi skal styrke digitaliseringen i servicen over for borgerne og finde besparelser. Men når det kommer til stykket, må vi alligevel ikke, siger kommunaldirektør i Holstebro Lars Møller.

Kommunaldirektøren henviser til en ansøgning, som Holstebro Kommune i november sidste år sendte til Indenrigs- og Sundhedsministeriet for at få lov til at indgå i forsøg med elektronisk annoncering af sager på Planlovens område. Men kommunen har fået nej med henvisning til, at der gennemføres forsøg med det samme i 10 andre kommuner i landet.

Har søgt udfordringsret
Kommunen har søgt ministeriet ud fra den såkaldte 'udfordringsret', som regeringen gennemfører sammen med KL og Danske Regioner. Udfordringsretten betyder, 'at institutioner, der leverer offentlig service, får mulighed for på forsøgsbasis at blive fritaget for nogle af de gældende statslige, lokale og overenskomstmæssige regler for at afprøve nye måder at gøre tingene på i den offentlige sektor'.

Store mulige besparelser
Kommunaldirektør Lars Møller undrer sig over afslaget fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

- Det virker helt ulogisk. Vi kan spare mange penge hvert år ved i højere grad at bruge digital annoncering på Planlovens område, uden at det går ud over servicen over for borgerne, tværtimod. Derfor er det efter vores opfattelse da bare med at komme i gang, siger Lars Møller.

I dag indrykker Holstebro Kommune, som andre kommuner i landet, avisannoncer om planer, forslag og bekendtgørelsen i sager, der har med Planloven at gøre fx miljøgodkendelser og forslag til nye lokalplaner. Desuden kan annoncerne læses på kommunens hjemmeside. Kommunen ønsker stadig at bruge aviserne, men med helt korte annoncetekster, der henviser til, at borgerne kan læse den fulde tekst på hjemmesiden.

Mindst lige så god information
- Vi kan informere borgerne mindst lige så godt eller bedre på kommunens hjemmeside, som vi gør i dag ved lange avisannoncer. Langt de fleste borgere har i dag adgang til internettet, og de borgere, der er direkte berørt af en plan, et planforslag eller en afgørelse, får i forvejen direkte besked pr. brev. På den måde sikres borgernes retssikkerhed fortsat. Derudover kan alle, der ikke har adgang til internettet, få tilsendt den fulde annonceordlyd på papir, hvis de ønsker det. Så vi kan simpelthen ikke se argumenter imod elektronisk annoncering, siger Lars Møller.

Holstebro Kommune har netop søgt Indenrigs- og Sundhedsministeriet om at blive en af de fem kommuner i landet, der som et forsøg skal være frikommune. Og på listen over emner, hvor kommunen ønsker at afvige fra centrale krav og regler, er elektronisk annoncering på Planlovens område.

lcl