Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Aarhusianske forældre tilfredse trods nedskæringer

Tilfredsheden med folkeskoler, dagtilbud, og SFOer stiger hos forældre i Aarhus, viser tilfredshedsundersøgelse
9. FEB 2012 10.20

 

AARHUS: Forældre er i de seneste to år blevet mere tilfredse med de kommunale dag-, skole- og fritidstilbud til deres børn og unge. Trods stram økonomi og besparelser er andelen af forældre, der er tilfredse eller meget tilfredse steget for både pasningstilbud, skoler og SFO, mens fritids- og klubområdet er på niveau med tidligere.

Samtidig er der fremgang på en lang række områder, blandt andet samarbejde mellem pasningstilbud/skole/SFO og hjemmet, ligesom der er stor fremgang på spørgsmål om de fysiske faciliteter.

- Fremgangen er et skulderklap fra forældrene til medarbejderne, som har leveret et flot stykke arbejde på trods af nedskæringer. Sammenholdt med stigning i trivsel hos børnene og stigning i medarbejdernes trivsel i samme periode, ser det ud til, at det generelt går i den rigtige retning i Børn og Unge, siger Aarhus-rådmand Kristian Würtz (S).

- De fleste steder går det frem, men der er også steder, hvor tilfredsheden er faldende. Forældretilfredshedsundersøgelsen giver et godt afsæt til dialog i eksempelvis skoler eller dagtilbud om, hvor man er stærk, og hvor man kan gøre det bedre. Det vigtige er ikke at fokusere på tallene, men at bruge dem som anledning til lokalt at reflektere over, hvordan vi bedst kan styrke vores indsats, siger Kristian Würtz.

Andelen af meget tilfredse eller tilfredse forældre ligger på mellem 80 og 87 pct., mens den på det specialpædagogiske område ligger på mellem 80 og 98 pct.

mou

 Fakta:
Forældretilfredshedsundersøgelsen er gennemført i efteråret 2011 blandt forældre til børn i samtlige aarhusianske pasningstilbud, skoler, SFOer, fritidsklubber samt i de tilsvarende specialpædagogiske tilbud.

• Undersøgelsen er foretaget som en anonym spørgeskemaundersøgelse.

• I alt valgte forældre til 30.313 børn at deltage i undersøgelsen. Det giver en svarprocent på 64,6 procent, hvilket vurderes som meget tilfredsstillende. Til sammenligning var svarprocenten i 2009 på 63,2 procent og i 2007 på 59,7 procent.

• Undersøgelsen er gennemført af konsulentvirksomheden Rambøll Management Consulting.

Se Forældretilfredshedsundersøgelse 2011 her