Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Aarhus intensiverer matematik-indsatsen

KORT NYT23. FEB 2021 12.55

AARHUS: De børn og unge, som kæmper med matematikken på Aarhus' skoler, får nu en ekstra håndsrækning med en styrket indsats i faget. Det oplyser kommunen, som har fået en donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond på 1,4 mio. kr. Det giver oveni kommunens eget suplement et beløb på 3,4 mio. kr. til at investere i matematikundervisningen.

Aarhus vil over de næste to år løfte niveauet, og pengene skal bl. a. gå til et obligatorisk uddannelsesforløb for alle matematikvejledere og matematiklærere på skolernes 2. årgang. Her får de viden, inspiration og fagdidaktiske værktøjer til, hvordan de bedst muligt kan tilrettelægge undervisningen og hjælpe børn med svag tal- eller matematikforståelse. Det gælder alle børn uanset, om de går i en almindelig klasse, specialklasse eller modtagelsesklasse. Derudover får deltagerne mulighed for at prøve kræfter med nye undervisningsmaterialer og mindre gruppeforløb, der er særligt målrettet børn i matematikvanskeligheder. Alle skoler kan se frem til fuld vikardækning, mens uddannelsen foregår.

- Vi forstærker matematikindsatsen i Aarhus, fordi alle børn tidligt i deres skoleforløb skal udvikle stærke matematikkompetencer og opleve glæde og begejstring ved faget. Al forskning peger på, at vi skal sætte ind med en tidlig og systematisk indsats, hvis vi skal gøre os forhåbninger om at hjælpe de børn, der har det allersværest i matematik, siger Thomas Medom (SF), rådmand for Børn og Unge.

ibs