dkhavenergi
dkvindkraft
dknyt
dksocial
dksundhed
dkindkob
DK Debat
DK Stillinger

Aarhus har halveret den årlige CO2-udledning siden 2008 og fortsætter

Kommuner og regioner tager i disse uger flere initiativer, vedtager strategier og sætter mål på klimaområdet. Læs udover Aarhus om Hovedstaden, Holbæk og Odder.
27. AUG 2020 12.50

Aarhus er en klimahandlingsplan, der vil reducere CO2-udledningen med 270.000 ton om året, på vej. Det er ikke nok til at få byen i nul, men en vigtig trædesten for at gøre byen CO2-neutral i 2030. Aarhus er blandt de byer i verden, der i forhold til CO2-udledningen har rykket sig markant, oplyser kommunen. Det officielle klimamål i Aarhus er CO2-neutralitet i 2030. 

I 2008 var den samlede forurening med CO2 for Aarhus Kommune som samfund 2,4 millioner ton CO2 om året. I 2018 – altså 10 år senere – var den faldet til  1,2 millioner ton CO2 pr år. De 270.000 ton reduktion frem til 2024 er således en reduktion på yderligere 11 pct. i forhold til 2008-niveau, oplyser klimachef Henrik Müller til DK Nyt.

Fire mio. kr. fra Aarhus Kommunes Klimafond målrettes til at styrke grøn innovation i samspil med både iværksættere og etablerede virksomheder. Det besluttede Aarhus Byråd i denne uge. De 3,5 mio. kr. går til en investeringspulje målrettet grønne virksomheder, mens det resterende beløb på 0,5 mio. kr. anvendes til aktiviteter, der skal udvikle og brande økosystemet for grønne iværksættere.

Region Hovedstaden har i udviklingsprojektet 'Energi på Tværs' 'sammen med ti forsyningsselskaber og 33 kommuner, heriblandt København', sat et mål om at gøre hovedstadsregionens el- og varmeforsyning fossilfri i 2035, og i 2050 skal transportsektoren også være fossilfri. Nu deltager også Ørsted.

Regionen forpligter sig også på at opkvalificere 20 pct. flere til de naturvidenskabelige uddannelser inden 2030 og arbejde for, at 20 pct. flere i 2035 har valgt kollektive trafikløsninger eller cyklen til arbejde og uddannelse.

Holbæk Kommune har underskrevet en klimaaftale om grøn transport med regeringen og bliver dermed den syvende efter de seks største kommuner i den type aftale.

Holbæk forpligter sig til, at busruter, i takt med at de udbydes på ny, skal betjenes af fossilfri eller nulemissionsbusser. Desuden skal kravet gælde for flextur, plustur og øvrige relaterede kollektive transportmidler. En forpligtelse, som Holbæk foreløbig er den eneste kommune i netværket, der har skrevet under på. Det er også en del af aftalen, at kommunens egne biler over de næste år skal være eldrevne.

Odder er netop blevet den blot tiende såkaldte Klimakommune Plus. Blandt forskellige initiativer har Odder valgt ikke at investere i fossile energiselskaber og at effektivisere energiforbruget for at spare CO2 og reducere ressourceforbruget i små og mellemstore virksomheder. 

Odder har været Klimakommune siden 2012 og arbejder på at blive helt CO2-neutral i 2030. Det foregår i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening, hvis formand Maria Reumert Gjerding oplyser, at klimakommunerne i gennemsnit reducerer deres CO2-udledninger med 4,2 pct. årligt, 'så det er noget der rykker'.