DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Hvert tredje offentlige udbud fik under tre tilbud i 2016-2017

Ved kommunale indkøb af snerydning og forsikringer får cirka 60 pct. af udbuddene kun ét eller to tilbud.
11. JAN 2019 12.00

Offentlige udbud modtager i snit 3,6 tilbud. Og en betydelig andel af udbuddene har kun modtaget ét eller to tilbud, fremgår det af en rapport fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen med navnet 'Konkurrencen om danske EU-udbud'.

I sin præsentation skriver styrelsen, at 'få tilbud kan indikere, at konkurrence om de offentlige udbud kan styrkes, evt. ved at sammensætte udbuddet anderledes. Det er dog kun relativt få udbud, som annulleres som følge af begrænset konkurrence. Der er således rimelig konkurrence om de fleste opgaver'.

Kommunale udbud har ifølge rapporten en større sandsynlighed for kun at modtage ét eller to tilbud sammenlignet med andre ordregivere. Det er især ved indkøb af snerydning og forsikringer, at der modtages få tilbud. Her modtager cirka 60 pct. af udbuddene kun ét eller to tilbud.

Kommunernes forsikrings- og snerydningsudbud udgør godt en femtedel af alle offentlige udbud i analysen, da de ofte er opdelt på mange delkontrakter. Der bliver hvert år indgået kontrakter i forbindelse med 2.000-3.000 danske udbud, hvor kontraktværdierne ligger over EU-tærskelværdierne - de såkaldte EU-udbud.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har blandet andet også analyseret antallet af annullerede udbud samt årsagen til, at disse udbud annulleres. Analysen viser, at cirka fire pct. af de offentlige udbud annulleres med henvisning til 'mangel på konkurrence' som en del af - eller hele - forklaringen.

ka