25-35 mio. kr. årligt skal speede sager op i Nævnenes Hus

I de næste fire år er der afsat ekstra midler på finansloven til at korte sagsbehandlingstiderne ned

Alt for lange sagsbehandlingstider i statslige myndigheder, der behandler klagesager, skal nu kortes af.

'Aftaleparterne bag finansloven er blevet enige om at afsætte en reserve til udvalgte højt prioriterede områder, hvor der er særligt behov for at afvikle sagspukler', hedder det i finanslovsaftalen.

Reserven målrettes blandt andet sager om erstatning til ofre under Erstatningsnævnet, til arbejdsskadesager og til sager inden for planområdet samt indenfor natur-, miljø-, landbrug-, fiskeri- og fødevareområdet under Nævnenes Hus.

Ifølge aftalen er der ikke sat nærmere navn på de klagenævn, der skal tilgodeses, men det frem går, at 'reserven udmøntes ud fra en konkret vurdering af, hvor der er størst behov for at styrke indsatsen, og efter aftale mellem parterne. I forlængelse heraf er parterne enige om at prioritere, at ofre for straffelovsovertrædelser skal have deres erstatning hurtigst muligt.'

Der afsættes 25 mio. kr. i 2019, 30 mio. kr. årligt i 2020-2021 og 35 mio. kr. i 2022 til formålet. I alt 120 mio. kr.

ka

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev