Store forskelle mellem kommuner i andelen af jobparate flygtninge
Foto: Jens Dresling, Ritzau Foto.

Store forskelle mellem kommuner i andelen af jobparate flygtninge

Fra under halvdelen til over 75 pct. Gennemsnit er 63,1 pct.

Der er stor forskel fra kommune til kommune på, hvor stor en andel af flygtninge der erklæres jobparate, viser en analyse, som Dansk Erhverv har lavet på baggrund af tal fra Jobindsats. På landsplan bliver 63,1 pct. erklæret jobparat.

Gennemsnittet dækker over, at de 16 kommuner i toppen erklærer over 75 pct. for jobparate. I den modsatte ende er der 10 kommuner, hvor under halvdelen erklæres jobparate.

KL ser forskellene som udtryk for en succes, der udfolder sig i forskelligt tempo. Sådan siger formanden for KL's arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg, Aalborg-borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S).

- For halvandet år siden lå vi omkring tre pct. Vi fik nogle ændringer i gennem med regeringen, så vi kan få gjort flere klar til arbejdsmarkedet, siger han.

Han henviser til trepartsaftalen fra 2016, hvor det blev besluttet, at flygtninge som udgangspunkt skal vurderes som klar til at tage et arbejde, med mindre helt særlige forhold taler imod det. Man slækkede blandt andet på et tidligere krav om, at man som flygtning skal kunne tale og skrive ansøgninger på dansk. Som jobparat skal man inden for fire uger tilbydes et virksomhedsforløb af kommunen.

Hos Dansk Erhverv betegner chefkonsulent Peter Halkjær forskellen som 'først og fremmest' begrundet i 'forskellig forvaltningspraksis i kommunerne'. Foreningen Nydansker samarbejder med både Dansk Erhverv og KL om at få flest mulig flygtninge og indvandrere i arbejde, og her mener direktør Torben Møller-Hansen, at tallene skal tages med et forbehold.

Nogle kommuner tager ingen eller meget få flygtninge. Derfor skal der i disse kommuner ikke mange tilfælde af psykiske traumer eller fysiske skader til, før det påvirker andelen. Samtidig betyder det også, at der er forskel i gruppen af indvandrere og flygtninge fra kommune til kommune.

Det forklarer nogle af de kommuner, der stikker ud i bunden af listen, mener han.

- Når det er sagt, så kan vi konstatere, at så forskellige er flygtninge og indvandrere ikke, siger Torben Møller-Hansen.

Ritzau

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev