Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

6-byerne ude med konkret beskæftigelses-katalog

I et tæt samarbejde har 6-byerne udarbejdet et handlingskatalog, der skal gøre det nemmere for ledige at komme i arbejde og lette det kommunale bureaukrati
21. NOV 2011 10.43

Næsten en tredjedel af alle jobsøgende bor i Danmarks seks største byer. 6-byerne har nu i tæt samarbejde udarbejdet et handlingskatalog, der skal gøre det meget nemmere for de ledige at komme tilbage til arbejdsmarkedet, og som samtidig skal lette og forenkle arbejdsprocedurerne for kommunerne.

6-byerne vil nu indbyde den nye beskæftigelsesminister, Mette Frederiksen (S) til en drøftelse af kataloget, som blandt andet indeholder ønsker om:

 • Mindre statslig styring og større lokalt råderum
 • Fokus på effekt frem for proces
 • Større sammenhæng i indsatsen på tværs af sektorer

Anna Mee Allerslev (R), beskæftigelses- og integrationsborgmester i København, siger:

- Jeg har især hæftet mig ved, at ministeren vil være mere optaget af, at kommunerne når gode resultater i samarbejde med borgerne, end af at stille krav om, at vi gennemfører bestemte sagsskridt uanset, hvad borgeren har behov for. Det er også den grundholdning, som ligger bag 6 byernes forslag.

- Nej, statens krav har tværtimod en negativ virkning på resultaterne, tilføjer Mai-Britt Iversen (S), rådmand for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg.

- De detaljerede lovgivningskrav og reglerne om refusion stjæler dagsordenen i beskæftigelsesindsatsen. Jeg håber, at vi kan få mere fokus på at få de ledige i job. Færre og enklere regler vil give bedre plads til at finde den løsning, som passer til den enkelte borger.

Rådmand for Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen i Odense, Peter Rahbæk Juel (S), mener, at beskæftigelsespolitikken er et utroligt vigtigt område - både for stat og kommuner.

- Jeg har stor forståelse for, at Regering og Folketing stiller krav til, hvordan kommunerne skal håndtere indsatsen. Til gengæld kan jeg godt ønske mig lidt større forståelse for, at kommunerne har det samme mål som staten. Vi ønsker også at hjælpe borgerne ind på arbejdsmarkedet så effektivt som muligt og behøver ikke en stram statslig styring for at arbejde efter det mål.

mou

Læs hele kataloget her

FAKTA:
6-byerne er et politisk samarbejde mellem Danmarks største byer om blandt andet beskæftigelsesindsatsen. Det er Esbjerg, København Odense, Randers, Aalborg, Aarhus.

6 byernes nye katalog indeholder forslag om:

 • At kommunerne skal have frie rammer til at tilrettelægge kontakten med borgeren med udgangspunkt i borgerens behov. I dag er der faste rammer for hvor hyppighed, kontaktform og indhold
 • At kommunerne skal have frie rammer til at tilrettelægge aktivering af borgeren med udgangspunkt i borgerens behov. I dag er der fast regler for hyppighed, varighed og aktiveringsform afhængig af borgerens alder, forsørgelsesydelse og ledighed
 • At kommunen og borgeren skal samarbejde om, at borgeren anvender muligheden for seks ugers selvvalgt uddannelse til at kvalificere sig til et nyt job. I dag gælder 'først til mølle' princippet - den part som først tager initiativet, bestemmer indholdet
 • At kommunerne selv må bestemme om de vil bruge andre aktører og til hvilke opgaver. I dag har kommunerne pligt til at bruge andre aktører til bestemte målgrupper, selv om det ikke er dokumenteret, at de skaber bedre resultater
 • At lovkravene til, hvordan kommunerne organiserer indsatsen ophæves. I dag er der krav om, at nogle opgaver skal splittes op på forskellige afdelinger. Dermed skal borgerne forholde sig til forskellige myndighedspersoner
 • At refusion på baggrund af krav til arbejdsprocesser erstattes af refusion på baggrund af resultater
 • At reglerne om genbekræftelse af jobsøgning på Jobnet og straf til borgere for forglemmelser opgives. I stedet bør ledige kunne regne med, at de er tilmeldt Jobnet, indtil de aktivt framelder sig
 • At grundlaget, når sygedagpengesager startes, bliver forbedret. Sygedagpengesager kan startes på et spinkelt og somme tider misforstået grundlag. Kommunerne foreslår, at sagerne bliver bedre oplyst fra starten og at kommunerne får mulighed for at samle sagsbehandlingen i én afdeling
 • At de omfattende krav til kommunerne om registrering og dokumentation genvurderes.
 • At kommunerne får mulighed for selv at vurdere, hvornår en sanktion til en borger er rimelig og kan fremme borgerens rådighed for arbejdsmarkedet