dkhavenergi
dkvindkraft
dknyt
dksocial
dksundhed
dkindkob
DK Debat
DK Stillinger
6.100 på kontanthjælp i ti år i træk

6.100 på kontanthjælp i ti år i træk

Har ikke haft andet forsørgelsesgrundlag på noget tidspunkt - flest er kvinder
5. JAN 2012 6.25

Nye tal fra Arbejdsmarkedsstyrelsen viser, at godt 6.100 personer har modtaget kontanthjælp uafbrudt i mindst 10 år. Det betyder, at den enkelte kun har fået kontanthjælp i perioden og dermed hverken har været i beskæftigelse eller i gang med en uddannelse. Det oplyser Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev, samspil.info. 

Det er kvinderne, der fylder mest i statistikken. Kvinderne udgør godt 2/3 af de personer, der har fået kontanthjælp i mindst 10 år. Ser man på alle de cirka 130.000 kontanthjælpsmodtagere, fylder mænd og kvinder lige meget i statistikken.

Jakob Hald, direktør i tænketanken Kraka, er bekymret over situationen:

-  Det er bekymrende, at en relativ stor gruppe har modtaget kontanthjælp gennem mange år, selv om jobmulighederne indtil for ret nyligt har været historisk gode. En del kontanthjælpsmodtagere har imidlertid komplicerede sociale problemer, der gør, at vejen tilbage i arbejde ofte kræver en koordineret social- og beskæftigelsespolitisk indsats.

Han peger desuden på, at en styrket håndhævelse af rådighedskravene også kan bidrage:

- Forskning viser, at rådighedssanktioner er med til at få ledige hurtigere i arbejde. Der bør i det hele taget arbejdes målrettet på at gøre den aktive indsats for kontanthjælpsmodtagere mere effektiv. Her kan det fx undersøges, om systemet kan justeres, så kommuner og jobcentre i højere grad belønnes økonomisk ud fra de resultater, de skaber.

Jakob Hald mener, at et øget fokus på at øge arbejdsudbuddet og beskæftigelsen bør være en del af et kommende reformarbejde.

 

mou