Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Opblæste tal om kvinder på kontanthjælp

250 adspurgte i en undersøgelse blev til 15.000 i Jyllands-Posten
KORT NYT7. DEC 2011 5.58

'Hver tredje kvinde på kontanthjælp vil ikke have et arbejde'. Så kontant var udmeldingen i Jyllands-Posten i går - en historie, som også dknyt valgte at citere under en lignende titel. Men artiklen overfortolker tallene, lyder det fra Danmarks Statistik.

For Jyllands-Posten citerer en undersøgelse fra Danmarks Statistik, hvor 15.000 personer i den såkaldte matchgruppe 1 er blevet adspurgt om deres forhold til arbejdsmarkedet. Vinklen er, at en tredjedel (33,9 pct.) af kvinderne slet ikke er interesserede i at have et arbejde. Det skriver fagbladet Journalisten på deres hjemmeside.

Danmarks Statistik uddyber problemet i en pressemeddelelse.

'Som alle stikprøveundersøgelser, er arbejdskraftundersøgelsen behæftet med stikprøveusikkerhed. I arbejdskraftundersøgelsen for 2010 er der 118 kvindelige kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 1, der har deltaget. Af disse svarer 34, at de ikke har søgt arbejde og heller ikke ønsker at få et arbejde. Stikprøveusikkerheden på så små stikprøver er omkring 10 procentpoint. Dvs. at når andelen af nej-svar umiddelbart er 33 pct., vil den med 95 pct. sandsynlighed være mellem 23 og 43 pct. Dertil kommer risikoen for, at skævhed påvirker resultaterne, hvis de adspurgte ikke er repræsentative for hele gruppen. Denne effekt er det ikke muligt at estimere.'

- Vi prøver at udspørge et repræsentativt udvalg af den danske befolkning, men undersøgelsen er ikke møntet direkte på den gruppe, Jyllands-Posten skriver om. Derfor er der en stor risiko for skævhed, når man tager disse tal ud af undersøgelsen, siger Sven Egemose, kontorchef med ansvar for arbejdsmarkedet ved Danmarks Statistik til fagbladet Journalisten.

Jyllands-Posten havde fået tallene fra Dansk Arbejdsgiverforening.

lcl