Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

131 frivillige til Odenses ældre

Nye frivillige besøgsvenner skal gøre det muligt at udvide besøgstjenesten til at omfatte 120-140 ældre mod 70 sidste år
22. SEP 2011 13.38

ODENSE: Røde Kors i Odense har på blot et halvt år rekrutteret 131 frivillige til deres aktiviteter for ældre, og flere er på vej. Det samme er penge fra Odense Kommunes §18-midler.

Målet er at rekruttere 150 frivillige i 2011. Sådan lyder det fra Røde Kors, da Odense-afdelingen i efteråret i 2010 søger Odense Kommunes §18-midler til bl.a. at udvide besøgsvennetjenesten. Allerede nu er foreningen tæt på målet.

- Jeg er imponeret og selvfølgelig meget glad for, at det allerede er lykkedes Røde Kors at rekruttere så mange frivillige til ældreområdet i Odense, udtaler ældrerådmand Jane Jegind (V) og fortsætter:

- Den frivillige indsats er et vigtigt bidrag til vores samfund og med de udfordringer, vi står over for i de næste mange år, er vi som samfund helt afhængig af, at mange har lyst til at gøre en forskel for andre.

Fordobling i antallet af ældre, der har en besøgsven
De mange frivillige er bl.a. rekrutteret til Røde Kors' besøgsvennetjeneste, hvor målet for 2011 er at rekruttere 100 nye frivillige. De nye frivillige besøgsvenner skal gøre det muligt at udvide besøgstjenesten, så 120-140 ældre kan få glæde af ordningen mod de 70 ældre, der sidste år havde en besøgsven.

I øjeblikket er der 30 ældre på venteliste til at få en besøgsven.

Netop det store behov for besøgsvenner blandt byens ældre er baggrund for et forsøg med en Røde Kors-café, der drives i et samarbejde mellem Hjemmeplejen og de frivillige. Caféen har åbent to gange om måneden og har lige fra begyndelsen har caféen været et tilløbsstykke.


Røde Kors fik for 2011 tildelt 200.000 kroner fra Odense Kommunes §18 midler. 50.000 var dog afhængig af et godt resultat i første halvår af 2011.
De resterende 50.000 kroner udbetales derfor nu. Røde Kors har desuden fået 33.000 kroner fra udviklingspuljen til forsøget med café på Egmont Plejecenter.