Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Mænd skal hjælpe ældre enkemænd

Frivillige i Varde, der selv har mistet ægtefællen og er kommet videre, skal hjælpe enkemænd uden livsgnist
30. AUG 2011 9.14

VARDE: Ældre mænd bliver ofte triste og isolerede, når konen dør. De bliver ramt af depression og topper i selvmordsstatistikken.

Varde Kommune sætter nu ind med projektet 'Tryg med nye netværk', der skal give mændene livsgnisten tilbage. Projektet er baseret på et samarbejde mellem forebyggelseskonsulenterne og et korps af frivillige ambassadører og involverer pensionistforeninger, besøgsvenner og lokale foreninger. Det er støttet af Trygfonden.

De frivillige ambassadører er ældre enkemænd, der selv er kommet videre og kan hjælpe med at bryde isolationen. De vil tage på besøg hos ældre enkemænd og vil invitere dem med til aktiviteter og lokale begivenheder, hvor de kan møde andre mennesker.

I Varde Kommune får ældre enkemænd over 75 i forvejen besøg af en forebyggelseskonsulent to måneder efter ægtefællens død, og i projektet satser man på, at en frivillig ambassadør ringer på døren senest fem-seks måneder efter dødsfaldet.

- Forebyggelseskonsulenterne oplever, at mænd ikke er til selvhjælpsgrupper, sorggrupper og snak, men derimod til handling. Derfor er det mænd, der skal besøge mænd. De kan forstå hinanden og ved, hvad der skal til, og det kan bidrage til at afdække, hvilke aktiviteter, der kan være attraktive for enlige mænd +75 år, når nu de ønsker handling, siger projektleder Heidi Mattle.

Forebyggelseskonsulenter fra Center for Sundhedsfremme i Varde Kommune er, via forebyggende hjemmebesøg, i forvejen i kontakt med ældre enkemænd og vil i de kommende måneder finde ambassadørerne. Målet er at skaffe mindst fem, én fra hver af de gamle kommuner i den nuværende Varde Kommune.

Foreningerne med
- Det er meget vigtigt med geografisk spredning, for vi skal have frivillige, der kender området, og kan være bindeled til foreninger og andet, der foregår lokalt, siger Heidi Mattle.

Ambassadørerne bliver klædt på til opgaven. Der er indlagt et kursus i kommunikation, og de vil også lære, hvordan man tackler sorg og opdager tegn på depression.

Omkring 1. maj vil ambassadørerne være klar til at tage på besøg. De kommer til at samarbejde med kommunens forebyggelseskonsulenter, der formidler kontakten mellem ambassadører og enkemænd. På længere sigt er det målet, at projektet bliver så kendt, at også pårørende og venner henviser til det. Der er lagt op til tæt samarbejde med pensionistforeninger, Røde Kors besøgsvenner og lokale foreninger.

Trygfonden støtter projektet med 200.000 kr.