Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

12 initiativer mod ungdomsarbejdsløshed

Regeringen, S, DF, R og KD er blevet enige om at bruge i alt godt 100 mio. kr. på en tredje unge-pakke

Blandt i alt 12 nye initiativer er syv af dem på beskæftigelsesområdet, oplyser Beskæftigelsesministeriet.

Bedre muligheder for opkvalificeringsjob
Det skal være muligt at få et opkvalificeringsjob for alle ledige - uanset uddannelse.

Målrettet indsats for unge ledige i bygge- og anlægsbranchen
Der bliver afsat 20 mio. kr. til samarbejdsprojekter mellem jobcentre og a-kasser, så flere fag - og ufaglærte kommer ud på landets byggepladser.

Målrettet uddannelse til unge ledige
Der bliver afsat 10 mio. kr. til forsøg med målrettet uddannelse til unge fag-lærte ledige dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere.

Tilskud til erhvervsrettet kompetenceudvikling af akademikere
Der bliver afsat yderligere 10 mio. kroner til erhvervsrettet kompetenceud-vikling.

Markedsføring af akademikere
Der skal iværksættes en kampagne, der skal markedsføre akademikere over for landets mindre virksomheder. Der er afsat 2 mio. kr. til kampagnen.

Jobrotation til ledige med videregående uddannelser
Tiltaget vil give flere ledige med videregående uddannelser mulighed for at komme i vikarjob på virksomheder i en periode, mens andre ansatte går på efteruddannelse. Der bliver afsat 10 mio. kr. til jobrotation.

Læse, skrive og regnekurser til unge
Der bliver afsat yderligere 15 mio. kr. til unge uden ungdomsuddannelse, der har brug for læse-, skrive- og regnekurser.

Foruden Beskæftigelsesministeriet initiativer er der fem andre tiltag i unge-aftalen. Det er styrkelse af videnpilotordningen, kampagne for flere praktik-pladser, kampagne flere trainee-forløb, mulighed for kompetencebevis for deltagelse i produktionsskoleforløb og flere egu-forløb. De initiativer ligger i Videnskabs- og Undervisningsministeriet.

 

Foto: http://www.flickr.com/photos/meiburgin/with/2884856072/