DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Svenske oddere på vej mod Sjælland

KORT NYT31. JAN 2020 12.01

Odderen var i slutningen af 1950'erne udbredt i det meste af Danmark, men en undersøgelse i 1980 viste, at den danske bestand var gået drastisk tilbage. Udviklingen i bestanden har siden været positiv, og odderen lever nu i stort set hele Jylland. I 2007 fastslog DNA-analyser af prøver fra ekskrementer, at der også stadig findes odder i Vestsjælland.

Den sjællandske odderbestand er dog meget lille, mens odderen igennem en årrække har været i fremgang i Jylland og senest spredt sig til blandt andet Fyn. I Sverige har odderen ligeledes spredt sig til det sydlige Sverige.

Universitetet vurderer nu, at der kan ske naturlig indvandring til Sjælland fra Sverige. Formentlig kan odder også sprede sig til Sjælland fra Fyn/Langeland, men sandsynligheden for indvandring fra Sverige vurderes at være størst.

Læs notat fra DCE her.

ka