Vallensbæk planlægger bydel midt i motorvejsstøj
Foto: Lars Laursen, Biofoto, Ritzau Scanpix

Vallensbæk planlægger bydel midt i motorvejsstøj

Planklagenævnet skal tage stilling til støjniveauet i et nyt boligområde planlagt klos op ad Køge Bugt Motorvejen.
29. JAN 2020 13.15

VALLENSBÆK: Vallensbæk Kommune har gentagne gange forsøgt at råbe folketingspolitikerne op i håbet om at få mindsket støjgenerne fra trafikken på motorvejene. Kommunen har samtidig givet tilladelse til at bygge en ny bydel og plejeboliger klos op ad landets mest trafikerede motorvej, Køge Bugt Motorvejen. Det skriver Ingeniøren.

Projektet er dog indtil videre sat på pause på ubestemt tid, fordi Planklagenævnet i øjeblikket behandler klagen fra en borgergruppe, der mener, at lokalplanen for projektet er ulovlig, og at der i det hele taget ikke må bygges på grunden.

I klagen henvises der blandt andet til Miljøstyrelsens Vejledning Nr. 4, 2007, hvor det fremgår, at: 'Der bør aldrig planlægges for boliger eller støjfølsom anvendelse i øvrigt, hvor støjniveauet er højere end 68 dB. Men ifølge specialkonsulent Torsten Lindberg i Vallensbæk Kommune, skal dette tolkes som en anbefaling og ikke lovgivning, og fordi der før lokalplanen blev vedtaget, var planlagt boliger på området, så er det ifølge Torsten Lindberg 'irrelevant at tale om de 68 dB'.

Flere steder på det gamle industriområde, hvor kommunalbestyrelsen har givet tilladelse til bebyggelse i op til otte etager og to tårne i op til 14 etager langs motorvejen, ligger støjniveauerne langt over Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi på 58 dB.

Vallensbæk hører til landets mest trafikstøjplagede kommuner, og sammen med de øvrige vestegnskommuner bad man i november om ministerhjælp i forhold til at begrænse motorvejslarmen - blandt andet med henvisning til en WHO-rapport fra 2018, som fastslår, at trafikstøj er EU's andetstørste miljøproblem.

I rapporten belyses det blandt andet, hvordan trafikstøj beviseligt kan medføre visse kræfttyper, hjertekarsygdomme, diabetes og fedme.

Transportminister Benny Engelbrecht (S) har endnu ikke svaret på henvendelsen.

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev