Herregård fik ret til at lukke sti - nu ønsker Furesø ny fredning
Farumgård ved Farum Sø.
Foto: Mølleåens Venner

Herregård fik ret til at lukke sti - nu ønsker Furesø ny fredning

Byrådsflertal sender nu Fredningsnævnet tre forslag til ny stiføring ved herregård, der vandt over kommunen i byretten.

FURESØ: Med tre nye forslag til stiføring ved Farumgård satser et politisk flertal i Furesø nu på at kunne løse konflikten omkring offentlig adgang forbi herregården.

I juli 2018 fik Furesø Kommune en dom i byretten imod sig: Ejeren af den lokale herregård, Farumgård, fik dom for, at det var i orden at have lukket for offentlig adgang gennem parken.

Kommunen havde anmeldt ejeren for at overtræde naturfredningsloven og tabte altså sagen, og egentlig ville Statsadvokaten anke dommen videre i retssystemet, men nu er et politisk flertal på banen med at få stiføringen op i fredningsnævnet igen i stedet for.

Et flertal bestående af S, K, R, og EL har sendt et nyt fredningsforslag for Farumgård til nævnet. Forslaget tager udgangspunkt i den eksisterende fredning fra 1949, som giver publikum adgang til de smukke natur- og kulturværdier ved Farum sø. Stien gennem Farumgård er en del af stisystemet rundt om Farum Sø og ud i Naturpark Mølleåen.

Find balance
Netop offentlighedens adgang gennem Farumgård har de seneste år givet anledning til debat, hvor ejeren har oplevet, at privatlivets fred blev krænket og som konsekvens heraf lukket portene til Farumgård.

Målet med at lade nævnet tage stilling til sagen er igen at give offentligheden adgang og samtidig bede nævnet om at afbalancere hensynet til ejerens ønske om at værne om privatlivets fred over for offentligheden adgang til kultur- og naturværdierne. 

- Jeg tror, at det er den helt rigtige løsning at lade Fredningsnævnet tage stilling til fredningen ved Farumgård. Furesø Kommune kan ikke godkende en ny stiføring. Det er alene Fredningsmyndighederne, der kan det. Fra kommunens side, ønsker vi, at den mulighed, man i generationer har haft for at gå gennem Farumgård, fortsat skal bestå. Samtidig har vi fuld forståelse for ejerens ønske om at værne om privatlivets fred. Nu bliver det op til fredningsnævnet at finde den balance, siger borgmester Ole Bondo Christensen (S).

 

 

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt